Show simple item record

Cooperation of Students with Various Knowledge Levelsdc.contributor.advisorFriedjungová Magda
dc.contributor.authorŽemlička Radomír
dc.date.accessioned2018-06-19T21:58:03Z
dc.date.available2018-06-19T21:58:03Z
dc.date.issued2018-06-14
dc.identifierKOS-695599733005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76847
dc.description.abstractV bakalářské práci se zabývám vytvářením vyvážených skupin studentů pro účely skupinové výuky na základě jejich výsledků v individuálních lekcích. Práce obsahuje přehled současných řešení pro vytváření skupin studentů společně a zároveň popis různých metod pro shlukování dat. Součástí práce je také analýza dostupných dat, implementace některých metod a jejich porovnání. Zvolil jsem konkrétně metody K-means, DBSCAN, Hopfield network a kombinaci Self-organizing map a aglomerativního hierarchického shlukování. V rámci práce jsem vytvořil knihovnu pro automatickou tvorbu skupin studentů, kterou je možné zabudovat do e-learningových systémů, které mají požadovanou strukturu dat.cze
dc.description.abstractIn this thesis I deal with the creation of balanced groups of students for collaborative learning based on their results in individual lessons. The thesis also consists of an analysis of available data, implementation of several methods and their comparsion. I have chosen four specific methods: K-means, DBSCAN, Hopfield network and a combination of Self-organizing map and agglomerative hierarchical clustering. One of the results of this thesis is a library for the automatic creation of student groups, which can be embedded into e-learning systems that have the required data structure.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsystém pro vytváření skupin studentů,educational data mining,skupinová výuka,analýza chování,různé úrovně znalostí,vyvážené skupiny,shluková analýza,e-learning,Node.jscze
dc.subjectsystem for creating student groups,educational data mining,collaborative learning,behaviour analysis,different levels of knowledge,balanced groups,cluster analysis,e-learning,Node.jseng
dc.titleSpolupráce studentů různé úrovně znalostícze
dc.titleCooperation of Students with Various Knowledge Levelseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-19
dc.contributor.refereeVašata Daniel
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record