Show simple item record

ElateMe application for Android (continuation)dc.contributor.advisorPauš Petr
dc.contributor.authorLiferov Ilia
dc.date.accessioned2018-06-19T21:57:31Z
dc.date.available2018-06-19T21:57:31Z
dc.date.issued2018-06-16
dc.identifierKOS-695599710105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76821
dc.description.abstractSystém ElateMe je kombinace socíalní sítě a crowdfundingové platformy. Systém pomáhá uživatelům vytvářet přání a přispívat na přání ostatních uživatelů. Jednoduše řečeno, systém ElateMe řeší problém obdarování vhodným dárkem člena rodiny, přítele nebo kolegu. Systém je integrován do autorizačního systému Facebooku, a proto uživatel ani nemusí vytvářet ElateMe účet, aby mohl systém používat. Aplikace jsou dostupné pro různé platformy, například pro webový prohlížeč, operační systémy Android a iOS. Aplikace používají backendový server, který řídí přání a příspěvky, posílá různé notifikace. Cílem této bakalářské práce je pokračování ve vývoje klientské aplikace pro operační systém Android, kterou začal vyvíjet ve své bakalářské práci Georgii Solovev. Nejprve je potřeba zanalyzovat nové zákaznické požadavky, například správu přání, podporu přispívání a nové metody plateb (pomocí baknovní karty, PayPal, bitcoinů a Android Pay). Existující architektura aplikace může být zlepšená v případě potřeby a všechny důležité bugy musí být opravené. Nakonec je potřeba vytvořit vhodné testy pro aplikační kód a automatizovat je. Tento text obsahuje analýzu a návrh nových požadavků, aktualizované diagramy, popisy důležitých změn v architektuře aplikace, úvod do testování aplikačního kódu a automatizace testů. Nové požadavky (především platby) byly úspěšně implementovány a popsány pomocí vhodných UML diagramů. Testy byly napsané a úspěšně automatizované.cze
dc.description.abstractThe ElateMe system is a combination of social network and crowdfunding platform. It helps users to create own wishes and contribute to the others. Simply said, the ElateMe system solves the problem of giving a suitable gift to a family member, a friend or a colleague. The ElateMe system is integrated into Facebook authorization systems, so a user does not even need to create an ElateMe account in order to use the system. Applications for the ElateMe system are available on different platforms such as web browsers, Android and iOS. Applications use a backend server, which manages wishes, contributions, sending various notifications and so on. The goal of this thesis is to continue to develop the ElateMe application for the Android operating system, which was started by Georgii Solovev in his thesis. First of all, it is needed to analyze and implement new user re- quirements, such as wish managing, handling of contributions, new methods of payment (wish bank card, PayPal, bitcoins and Android Pay). Existing application architecture may be improved if necessary, and all critical bugs should also be fixed. Finally, it is required to write appropriate tests for the application's code and automate them. This text contains the new requirements analysis and design, updated plat- form specific diagrams, description of important changes of the application ar- chitecture, an introduction to the application's code testing and automation. The new customer's requirements (especially payments) were successfully im- plemented and described with appropriate UML diagrams. The application's code tests were created and successfully automated.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKlientská aplikace,Socíalní síť,Crowdfunding,Platby,Testovaní,Průběžná integrace,Bitcoin,PayPal,Android Pay,Android,Java,RxJava 2,Robolectric,JUnit,Mockitocze
dc.subjectClient app,Social network,Crowdfunding,Payments,Testing,Continuous integration,Bitcoin,PayPal,Android Pay,Android,Java,RxJava 2,Robolectric,JUnit,Mockitoeng
dc.titleAplikace ElateMe pro Android (pokračování)cze
dc.titleElateMe application for Android (continuation)eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠtěpán Pavel
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record