Show simple item record

Reinforcement learning and neural networks for text miningdc.contributor.advisorMaldonado Lopez Juan Pablo
dc.contributor.authorHlubík Pavel
dc.date.accessioned2018-06-19T21:56:48Z
dc.date.available2018-06-19T21:56:48Z
dc.date.issued2018-06-14
dc.identifierKOS-695599684505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76788
dc.description.abstractCílem práce je zhodnotit přínos konkrétních algoritmů posilovaného učení a neuronových sítí pro klasifikací textových dokumentů a sumarizaci textu. Je sekvenční čtení rychlejší a přesnější, než Bayesovská klasifikace? Je posilované učení vhodné pro sumarizaci textu? Literární rešerše se zabývá analýzou aktuální literatury k této problematice. V praktické části jsou pak podrobně zdokumentovány implementace a výsledky konkrétních algoritmů (Corss Entropy Methods, Reinforce). Všechny algoritmy jsou implementovány v jazyce Python. Na základě zjištěných údajů je možné usoudit, které algoritmy jsou pro řešení daných problémů použitelné a za jakých okolností a které nikoliv. V příloze práce lze nalézt zdrojové kódy všech hodnocených algoritmů.cze
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to evaluate contribution of algorithms of Reinforcement learning and neural networks for text classification and summarization. Is sequential reading faster but more precise than naive Bayesian classification? Is Reinforcement learning suitable for text summarization? Theoretical part deals with analysis of current literature regarding this problematic. Practical part consists of elaborately documented implementation and results of specific algorithms (Cross Entropy Method, Reinforce). All algorithms are implemented in Python language. Based on reported results it is possible to decide which algorithms are suitable for solving given problems and under what circumstances and which are not. In the attachment of the thesis contains source codes of all evaluated algorithms.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectanalýza algoritmů pro text mining,posilované učení,rekurentníneuronové sítě,klasifikace dokumentů,sumarizace textucze
dc.subjectanalysis of algorithms for text mining,reinforcement learning,recurrent neural networks,document classification,text summarizationeng
dc.titlePosilováneho učení a neuronové sítě pro extrakce znalostí z textucze
dc.titleReinforcement learning and neural networks for text miningeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-19
dc.contributor.refereeKordík Pavel
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record