Show simple item record

Autonomous unit for collecting and sending sensor data and using energy harvesting

dc.contributor.advisorBouřa Adam
dc.contributor.authorKočí Michal
dc.date.accessioned2018-06-19T21:55:27Z
dc.date.available2018-06-19T21:55:27Z
dc.date.issued2018-06-15
dc.identifierKOS-695599584805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76731
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá využitím získávání elektrické energie z okolí k napájení autonomní jednotky pro sběr a přenos senzorových dat na sběrné místo. V této práci jsou popsány druhy komunikačních rozhraní a způsoby získávání elektrické energie. Ze získaných poznatků byla navrhnuta a zkonstruována jednotka využívající dané technologie. Práce je ukončena ověřením funkčnosti a proměřením parametrů autonomní jednotky.cze
dc.description.abstractThis bachelor-thesis is deals with the utilization of energy harvesting technology to power an autonomous unit for collecting and sending sensor data to the central unit. This thesis describes the types of communication interfaces and kinds of obtaining electrical energy. A unit has been designed and constructed from the acquired knowledge. Subsequently, the work is completed by verifying the functionality and measuring the parameters of the autonomous unit.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectAutonomní jednotka,sběr elektrické energie z okolí,automatizovaný sběr dat,přenos datcze
dc.subjectAutonomous unit,energy harvesting,autonomous collecting sensor data,sending sensor dataeng
dc.titleAutonomní jednotka pro sběr a odeslání senzorových dat s využitím napájení z energie okolícze
dc.titleAutonomous unit for collecting and sending sensor data and using energy harvestingeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeBeneš Vlastimil
theses.degree.disciplineAplikovaná elektronikacze
theses.degree.grantorkatedra mikroelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record