Show simple item record

3D near Field Acquisition Systemdc.contributor.advisorBuček Jiří
dc.contributor.authorDvořáková Klára
dc.date.accessioned2018-06-19T21:54:31Z
dc.date.available2018-06-19T21:54:31Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifierKOS-593779849805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76688
dc.description.abstractTato práce se zabývá přestavením 3D tiskárny na přístroj umožňující automaticky snímat elektromagnetický postranní kanál vycházející z mikroprocesoru (čipové karty). Cílem je na přístroji signál pomocí digitálního osciloskopu naměřit a sestavit 3D graf, který bude zobrazovat množství vyzářeného signálu v jednotlivých místech mikroprocesoru. Literární rešerše se zabývá elektromagnetickým postranním kanálem a způsoby analýzy naměřených dat, zejména pak diferenciální elektromagnetickou analýzou. Praktická část práce navazuje sestavením přístroje na automatizované měření, dále pak programem, který řeší komunikaci mezi počítačem, osciloskopem, pozicovacím přístrojem a čipovou kartou. Závěrečná část práce je věnována analýze a dešifrování naměřených dat. Výsledek práce nabízí levnou alternativu pro již existující drahé přístroje měřící postranní elektromagnetické záření.cze
dc.description.abstractThis thesis describes rebuilding a 3D printer into a device that automatically captures electromagnetic side channel of a microprocessor (smart card). The aim is to measure the signal emitted by a smart card using a digital oscilloscope and to plot a 3D graph displaying the amount of signal radiated by each part of the smart card. The theoretical part of this paper deals with electromagnetic side channel and methods of analysis of measured data, particularly with differential electromagnetic analysis. The practical part of the paper follows with building a positioning device for automated measurements, then with a program that handles communication between a computer, the oscilloscope, the positioning device and the smart card. Finally, the program analyses the measured data. The resulting device offers a cheap alternative to already existing expensive devices measuring electromagnetic emissions.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPostranní kanály,elektromagnetické záření,diferenciální elektromagnetická analýza,3D tiskárna,blízké pole,smart card,AEScze
dc.subjectSide channels,electromagnetic emission,differential electromagnetic analysis,3D printer,near field,smart card,AESeng
dc.titleSystém pro 3D snímání blízkého polecze
dc.title3D near Field Acquisition Systemeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-18
dc.contributor.refereeLórencz Róbert
theses.degree.disciplineInformační technologiecze
theses.degree.grantorkatedra počítačových systémůcze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record