Show simple item record

Ventilation and heating systems in the mountain area

dc.contributor.advisorKabrhel Michal
dc.contributor.authorJonáš Vojtěch
dc.date.accessioned2018-06-11T08:05:13Z
dc.date.available2018-06-11T08:05:13Z
dc.date.issued2017-02-08
dc.identifierKOS-595687065505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76556
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá větráním a vytápěním budovy v horském prostředí. Hlavní část diplomové práce obsahuje výpočtovou část s postupem návrhu jednotlivých systémů, zařízení a prvků. Výstupem hlavní části je projekt vzduchotechniky a projekt vytápění. Projekt vzduchotechniky obsahuje technickou zprávu, výkresy všech podlaží s navrženými trasami, výpočty a technické listy navržených zařízení. Projekt vytápění obsahuje technickou zprávu, výkresy všech podlaží s navrženými trasami a tělesy, výpočty a technické listy navržených zařízení. Vedlejší část diplomové práce obsahuje studii řízení provozu horské chaty. Výstupem této části je koncepční návrh řízení a regulace systému Hoval TopTronic E.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the systems of ventilation and heating in the building located in the mountain area. The main part of diploma thesis contains calculation part of design ventilation and heating systems. The output of the main part diploma thesis is project of ventilation system and project of heating systém. The ventilation project contains technical report, drawings of all floors with designed air ducts, calculations and technical sheets of the designed devices. The heating project contains technical report, drawings of all floors with designed pipies and radiators, calculations and technical sheets of the designed devices. The minor part of diploma thesis contains study of system controller in the mountain hut. The output of the minor part is conceptual design of system controller Hoval TopTronic E.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectvětrání,vytápění,vzduchotechnika,horské prostředí,horská chatacze
dc.subjectventilation,heating,air conditioning,HVAC,mountain area,mountain huteng
dc.titleŘešení systému větrání a vytápění budovy v horském prostředícze
dc.titleVentilation and heating systems in the mountain areaeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeFischer Petr
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeInteligentní budovycze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record