Show simple item record

LoRaWAN Based Monitoring Systemdc.contributor.advisorŠmíd Radislav
dc.contributor.authorFidra Ondřej
dc.date.accessioned2018-06-11T07:26:29Z
dc.date.available2018-06-11T07:26:29Z
dc.date.issued2018-06-11
dc.identifierKOS-695599565105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76492
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a výrobu modulů pro monitorování fyzikálních veličin pomocí mikrokontroléru a na komunikační řetězec s technologií LoRa. Mikrokontrolér bude naměřené veličiny zpracovávat a poté prostřednictvím bezdrátové komunikace LoRa odesílat za využití LoRa gatewaye na vhodné uložiště. Práce podrobněji rozebírá vývoj a výrobu dvou koncových zařízení (Node). Úkolem prvního zařízení je monitoring teploty a vlhkosti v běžných podmínkách. Druhé zařízení slouží pro sledování odebíraného proudu a napětí distribuční elektrické sítě pro běžná síťová zařízení.cze
dc.description.abstractThis thesis aims at development and production of monitoring modules of physical quantities using a microcontroller. It also points to the communication chain with LoRa technology. The microcontroller will process measured values and send via wireless LoRa communication using LoRa gateway to appropriate storage. The work aims in more detail on the design of two end-devices (Node). The task of the first one is to measure temperature and humidity in normal conditions. The second one is used to monitor the voltage and current drawn from the electric power distribution for conventional electronic devices.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLoRa,mikrokontrolér,nízkopříkonová zařízení,Edge computing,Raspberry Pi,Node-RED,The Things Network,internet věcícze
dc.subjectLoRa,microcontroller,low-power devices,Edge computing,Raspberry Pi,Node-RED,The Things Network,Internet of Thingseng
dc.titleMonitorovací systém s LoRaWAN komunikacícze
dc.titleLoRaWAN Based Monitoring Systemeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeSmutka Jiří
theses.degree.disciplineSenzory a přístrojová technikacze
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record