Show simple item record

The Project Plan of Company Eventdc.contributor.advisorFanta Petr
dc.contributor.authorMudrochová Magdalena
dc.date.accessioned2018-06-11T07:26:05Z
dc.date.available2018-06-11T07:26:05Z
dc.date.issued2018-06-10
dc.identifierKOS-695600125105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76470
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá projektovým management, přičemž největší pozornost je věnována projektové fázi s důrazem na plánování projektu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy projektového managementu a jeho stěžejní metody využívané při plánování projektu. Praktická část se týká konkrétního projektu, který se uskuteční na konci roku 2018, a vytváření jeho plánu. Cílem práce je vytvořit plán tohoto projektu, se zaměřením na časové a akční plánování, který by měl sloužit k zefektivnění prací na daném projektu. Dále se předpokladá, že bude užitečné tento plán využít i při plánování obdobných projektů.cze
dc.description.abstractThis Bachelor's thesis is focused on project management, while the main focus is on the project phrase with an emphasis on project planning. The theoretical part includes basic terminology of project management and its fundamental methods that are used during project planning. The practical part focuses on a particular project, which is going to take place at the end of 2018, and the process of making its plan. The objective of this thesis is to create a plan for the project, while the main focus is on time and action planning that should increase the efficiency of the work that will be done on the project. Along with that, the plan is expected to be useful for planning of similar projects.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectprojekt,projektový management,plánování,časové plánování,hierarchická struktura činností,Ganttův grafcze
dc.subjectproject,project management,planning,time planning,work breakdown structure,Gantt charteng
dc.titleProjektový plán podnikové akcecze
dc.titleThe Project Plan of Company Eventeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeCupal Libor
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record