Show simple item record

Computing Correlated Equilibria in Partially Observable Stochastic Gamesdc.contributor.advisorBošanský Branislav
dc.contributor.authorTomášek Petr
dc.date.accessioned2018-06-09T08:09:11Z
dc.date.available2018-06-09T08:09:11Z
dc.date.issued2018-06-05
dc.identifierKOS-773337374705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76433
dc.description.abstractV reálném světě se musíme vypořádávat se situacemi vyžadujícími kooperaci zúčastněných agentů při zachování jejich racionality. Takovéto problémy odpovídají herně teoretickému konceptu korelovaného ekvilibria. Existuje několik prací, které se zabývají výpočtem korelovaného equilibria v stochastických hrách. V současnosti však neexistuje žádný algoritmus, který by byl schopen počítat korelované ekvilibrium pro obecné částečně pozorovatelné stochastické hry. V této práci představujeme první algoritmus pro aproximaci korelovaného ekvilibria v částečně pozorovatelných stochastických hrách, který řeší tyto hry iterativně pomocí postupného zvětšování vygenerované podmnožiny belief stavů. Přestože náš algoritmus nemá žádné garance optimality, ukazujeme, že je schopen nalézt přijatelná řešení.cze
dc.description.abstractIn the real world, we have to deal with situations requiring cooperation of participating agents keeping their rationality. These problems are addressed by the game theoretical concept of correlated equilibrium. There are some works focusing on the problem of computing correlated equilibria in stochastic games. So far there is no algorithm capable of computing correlated equilibria in general partially observable stochastic games. In this work, we propose the first algorithm for approximating correlated equilibria in partially observable stochastic games that iteratively solves these games using gradually expanding generated subset of belifestates. Even though the algorithm has no optimality guarantees, we show that it is capable to compute reasonable solutions.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectteorie her,korelované ekvilibrium,stochastické hry,částečně pozorovatelné stochastické hrycze
dc.subjectgame theory,correlated equilibrium,stochastic games,partially observable stochastic gameseng
dc.titleVýpočet korelovaného ekvilibria v částečně pozorovatelných stochastických hráchcze
dc.titleComputing Correlated Equilibria in Partially Observable Stochastic Gameseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBída Michal
theses.degree.disciplineUmělá inteligencecze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record