Show simple item record

Analysis of Selected personnel Activities in Small Businessdc.contributor.advisorŠimonová Klára
dc.contributor.authorKubištová Kateřina
dc.date.accessioned2018-06-09T08:08:40Z
dc.date.available2018-06-09T08:08:40Z
dc.date.issued2018-06-09
dc.identifierKOS-695600086505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76406
dc.description.abstractTato bakalářská práce s názvem "Analýza vybraných personálních činností v malém podniku" se zabývá personální prací vybraných personálních činností ve vybraném podniku. Cílem mé bakalářské práce je odpovědět na otázku Jaké jsou nedostatky a přínosy jednotlivých personálních činností v malém podniku a na základě teoretických poznatků zhodnotit. Výsledky mohou dále sloužit zaměstnavatelům k lepšímu chápání personálních činností. Dále mohou pomoci k zpětné vazbě a následujícímu rozvoji. Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je definován malý podnik, proces řízení lidských zdrojů a personální činnosti. V praktické části je popsána firma, která je kvůli zachování anonymity v této práci nazvaná jako Accounting & Tax s.r.o., ve které probíhal výzkum. K závěru je navrženo možné zlepšení personálních činností v podniku.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis "Analysis of Selected Personnel Activities in Small Business" deals with the personnel work of selected personnel activities in the particular enterprise. The aim of my bachelor thesis is to answer the question What are the shortcomings and benefits of individual personnel activities in a small enterprise. The results can further serve employers to better understand their personal activities and can also help with feedback and further development. The bachelor thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. The theoretical part describes definition of a small business, the process of human resource management and the personnel activity. The practical part describes conducted analysis of anonymous company which for purpose of the thesis is called Accounting & Tax s.r.o.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLidské zdroje,personální práce,personální řízení,personalistika,malá organizacecze
dc.subjectHuman resources,personnel work,personnel management,human resources,Small Businesseng
dc.titleAnalýza vybraných personálních činností v malém podnikucze
dc.titleAnalysis of Selected personnel Activities in Small Businesseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDvořáková Zuzana
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record