Show simple item record

Recruitment and Selection of Employeesdc.contributor.advisorŠkorňová Eva
dc.contributor.authorLopatová Tereza
dc.date.accessioned2018-06-08T08:02:18Z
dc.date.available2018-06-08T08:02:18Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifierKOS-695600071505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76333
dc.description.abstractBakalářská práce popisuje proces získávání a výběru zaměstnanců a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou s využitím literatury tyto procesy popsány včetně metod, které se při nich používají. Praktická část je zaměřena na konkrétní společnost. Pomocí šetření jsou zkoumány interní procesy získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti a na jejich základě jsou vyhodnoceny hypotézy. Na závěr jsou uvedeny návrhy na zlepšení, které by mohla firma do budoucnosti využít pro zlepšení těchto procesů. Cílem práce je s oporou o odbornou literaturu zjistit názory a zkušenosti zaměstnanců konkrétní společnosti na získávání a výběr zaměstnanců, analyzovat tyto procesy a při zjištění nedostatků navrhnout jejich zlepšení. Práce zjišťuje a zkoumá proces získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Make Up For Ever.cze
dc.description.abstractBachelor thesis describes the process of recruitment and selection of employees and is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, using the literature is this process described, including the methods used in it. The practical part is focused on a particular company. Using the survey, the internal processes of recruitment and selection of employees in company are explored and based on them the hypothesis are evaluated. In conclusion, ideas and improvements are suggested for the company, so they can use for improvement of these processes. The aim of the thesis is, with the support of professional literature, to find out the opinions and experience of the staff in the particular company on the recruitment and selection of employees, to analyze these processes and to suggest their improvements in case of deficiencies. The thesis identifies and examines the process of recruitment and selection of employees in the company Make Up For Ever.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectŘízení lidských zdrojů,získávání zaměstnanců,výběr zaměstnancůcze
dc.subjectHuman resource management,employee recruitment,employee selectioeng
dc.titleZískávání a výběr zaměstnancůcze
dc.titleRecruitment and Selection of Employeeseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKyrakosyn Tadevosjanová Lilit
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record