Show simple item record

Meteorological Station for Autonomous Operation of Unmanned Aerial Vehiclesdc.contributor.advisorMeiser Tomáš
dc.contributor.authorŠach Marek
dc.date.accessioned2018-06-08T08:02:08Z
dc.date.available2018-06-08T08:02:08Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifierKOS-695599597105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76322
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat meteorologickou stanici pro podporu budoucího plně samostatného provozu autonomních bezpilotních prostředků (UAV). Řešení sestává z volby vhodných hardwarových a softwarových prostředků, návrhu systému, jeho implementace a také jeho testování. Výsledkem práce je funkční meteorologická stanice, která umí pomocí senzorů měřit základní meteorologická data, ukládat je v databázi a posléze je poskytnout jak ve formě vhodné pro strojové zpracování, tak v podobě čitelné pro člověka.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to design and implement a meteorological station to support future fully autonomous UAV operation. The solution consists of choosing suitable hardware and software tools, designing the system, implementation and also testing. The result of this project is a functioning meteorological station, which is able to measure basic meteorological data using sensors, store it in a database and then provide it in a form suitable for machine processing, as well as in human readable form.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmeteorologická stanice,Raspberry Pi,počasí,IoT,senzory,GUIcze
dc.subjectmeteorological station,Raspberry Pi,weather,IoT,sensors,GUIeng
dc.titleMeteorologická stanice pro autonomní provoz bezpilotních prostředkůcze
dc.titleMeteorological Station for Autonomous Operation of Unmanned Aerial Vehicleseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereePačes Pavel
theses.degree.disciplinePočítačové systémycze
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record