Show simple item record

Taster Testing Tool Extensiondc.contributor.advisorSobotka Jan
dc.contributor.authorKobza Ondřej
dc.date.accessioned2018-06-08T08:01:55Z
dc.date.available2018-06-08T08:01:55Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifierKOS-695599596505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76319
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je rozšířit nástroj Taster. Rozšíření spočívá v implementaci náhodného časování událostí, dále pak nového intepretu modelovacího jazyka a syntaktického analyzátoru, jehož gramatika generuje modelovací jazyk. Zároveň by formát modelů pro Taster měl být co nejvíce kompatibilní s formátem modelů pro program UPPAAL, tj. modelovací jazyk Tasteru by měl být co nejvíce kompatibilní s modelovacím jazykem UPPAALu. Práce nejprve zkoumá časované automaty, dále nástroje UPPAAL a Taster, následně se zabývá implementací jednotlivých bodů zadání, tj. implementace interpretu modelovacího jazyka, implementace náhodného časování událostí a implementace podpory pro urgent a committed locations. Nakonec je funkčnost celé implementace demonstrována na ukázkovém modelu.cze
dc.description.abstractThe main goal of this bachelor thesis is to extend Taster test tool. The extension consists of implementation of random timing of events, a new interpret of the modeling language and of a new syntactical analyzer, whose grammar generates that modeling language. At the same time, the Taster modeling language should be compatible as much as possible with the UPPAAL modeling language. The thesis first studies timed automata, the UPPAAL and Taster tool, then it deals with the implementation of individual entry points from the assignemnt, ie. implementation of modeling language interpret, implementation of random timing of events and implementation of support for urgent and committed locations. Finally, the functionality of the entire implementation is demonstrated on sample model.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTaster,UPPAAL,Časované automaty,EXAM,Interpret,Gramatika,Syntaktický analyzátorcze
dc.subjectTaster,UPPAAL,Timed automata,EXAM,Interpret,Grammmar,Syntactical analyzereng
dc.titleRozšíření testovacího nástroje Tastercze
dc.titleTaster Testing Tool Extensioneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeJeniš Pavel
theses.degree.disciplinePočítačové systémycze
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record