Show simple item record

The Customer Relationship Management Process in a Particular Businessdc.contributor.advisorJílková Petra
dc.contributor.authorBlažek Josef
dc.date.accessioned2018-06-07T10:25:43Z
dc.date.available2018-06-07T10:25:43Z
dc.date.issued2018-06-06
dc.identifierKOS-695600080805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76203
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky v kontextu online komuni-kace. Hlavní pozornost je věnována analýze současného stavu a seznámení s komunikačními prostředky, které zkoumaná společnost využívá k řízení vztahů se zákazníky. V teoretické části jsou popsány hlavní metody využívané při řízení vztahů se zákazníky a základní pojmy marketingu. Praktická část se zaměřuje na analýzu současného stavu komunikace se zákazníky ve společnosti, seznámení s komunikačními prostředky a návrhy na nové komunikační prostředky, které bu-dou vedení společnosti předloženy. Cílem práce je vytvoření doporučení a nových komunikačních prostředků, což by mělo mít za následek zvýšení kvality řízení vztahů se zákazníky.cze
dc.description.abstractThis Bachelor´s thesis is focused on customer relationship management in the context of online communication. The main object is the analysis of the current situation and understanding the means of communication used by the surveyed company. The theoretical part describes the main methods used in customer rela-tionship management and the basic concepts of marketing. The practical part is focused on the analysis of the current state of communication with the customers in the company, familiarization with the means of communication and proposals for new means of communication, which will be presented for the management of the company. The objective of the thesis is to recommend new means of communication, which should result in an improved quality of customer relationship management.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectCRM,komunikační mix,marketing,online marketing,proces,řízení vztahů se zákazníkycze
dc.subjectCRM,communication mix,customer relationship management,marketing,online marketing,processeng
dc.titleProces řízení vztahů se zákazníky ve vybraném podnikucze
dc.titleThe Customer Relationship Management Process in a Particular Businesseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeZdiarský Jan
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record