Show simple item record

Motivation and Benefitsdc.contributor.advisorŠkorňová Eva
dc.contributor.authorHudec Daniel
dc.date.accessioned2018-06-07T10:25:31Z
dc.date.available2018-06-07T10:25:31Z
dc.date.issued2018-06-07
dc.identifierKOS-695600068505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76194
dc.description.abstractMá bakalářská práce se zabývá problematikou motivace a zaměstnaneckých benefitů ve společnosti Česká Pojišťovna, a.s.. V teoretické části se zabývám pojmy motivace a benefity, popisuji jejich význam, druhy a charakteristiku. V části praktické se zabývám dotazníkovým šetřením, kde vyhodnocuji, jak jsou zaměstnanci spokojeni s benefity a navrhuji případná opatření pro zlepšení.cze
dc.description.abstractMy bachelor thesis deals with the issue of employee motivation and satisfaction at company ČESKÁ POJIŠTOVNA, a.s.. In the theoretical part is describe basic knowledge of motivation, benefits, their types and characterictics. Practical part is focused on results of questionnaires and there is a suggestion of factual solution to improve system in company.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMotivace,spokojenost,stimulace,řízení lidských zdrojůcze
dc.subjectMotivation,satisfaction,compensation,humanresourceeng
dc.titleMotivace a pracovní benefitycze
dc.titleMotivation and Benefitseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠikýř Martin
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record