Show simple item record

Recruitment and Selection of Employees in Selected Companiesdc.contributor.advisorUličná Štěpánka
dc.contributor.authorDušková Michaela
dc.date.accessioned2018-06-07T10:25:17Z
dc.date.available2018-06-07T10:25:17Z
dc.date.issued2018-06-07
dc.identifierKOS-695600067105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76182
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje problematice náboru a výběru pracovníků. Jejím cílem je zmapovat tuto personální činnost ve vybraných společnostech a navrhnout opatření na zefektivnění používaných metod. Teoretická část přibližuje kritéria výběru pracov-níků, jeho fáze a popisuje různé metody, které se při výběru běžně využívají. V praktic-ké části jsou tyto metody zkoumány v praxi na vybraných společnostech. Na konci práce jsou popsány samotné návrhy na zefektivnění práce vybraných společností.cze
dc.description.abstractBachelor thesis is focused on the matter of recruitment and selection of employees. The aim is to detect how it is used in the selected companies and to purpose measures to make the methods more effective. The theoretical part is concerned on the criteria of selection of employees, the phases of selection and describes the methods that are being used in selection. These methods are analysed in selected companies. At the end of the thesis are described the proposals for streamlining the work of selected companies.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLidské zdroje,nábor a výběr zaměstnanců,metody výběru pracovníků,výběrový pohovor,assessment centrum,uchazečcze
dc.subjectHuman resources,recruitment and selection of employees,method of selection,job interview,assessment centre,candidateeng
dc.titleNábor a výběr pracovníků ve vybraných společnostechcze
dc.titleRecruitment and Selection of Employees in Selected Companieseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeTureckiová Michaela
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record