Show simple item record

Possibilities to Apply Flexible Forms of Workdc.contributor.advisorŠimonová Klára
dc.contributor.authorBretšnajdrová Lucie
dc.date.accessioned2018-06-07T10:25:05Z
dc.date.available2018-06-07T10:25:05Z
dc.date.issued2018-06-06
dc.identifierKOS-695600066205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76177
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá tématem možností uplatnění flexibilních forem práce. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda a za jakých podmínek mají lidé zájem o flexibilní formy zaměstná-ní. Teoretická část je zaměřená na popis flexibilních forem, které může zaměstnavatel nabízet svým zaměstnancům. Praktická část zkoumá pomocí dotazníkového šetření, zda mají lidé zájem o fle-xibilní formy zaměstnání a pokud ano, tak za jakých podmínek. V závěru práce doporučuje za-městnavatelům, jaké formy flexibilní práce nabízet a jak pomocí nich potencionální zaměstnance oslovit.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the topic of the possibility of applying flexible forms of work. The object of the bachelor thesis is to find out whether and under what conditions people are inter-ested in flexible forms of employment. The theoretical part is focused on the description of flexible forms that the employer can offer to its employees. The practical part examines through a questionnaire whether people are interested in flexible forms of employment and if so, under what conditions. At the end of the thesis its recommended to employers what forms of flexible work they can offer and how to reach potential employees.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFlexibilita,práce,organizace,personalistika,managementcze
dc.subjectFlexibility,work,organization,human resources,managementeng
dc.titleMožnosti uplatnění flexibilních forem prácecze
dc.titlePossibilities to Apply Flexible Forms of Workeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeRiznerová Jana
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record