Show simple item record

On the use of Mathematical Cochlear Model to Study the Status of Cochlear Amplifierdc.contributor.advisorVencovský Václav
dc.contributor.authorKlimeš Ondřej
dc.date.accessioned2018-06-07T10:23:42Z
dc.date.available2018-06-07T10:23:42Z
dc.date.issued2018-06-06
dc.identifierKOS-695599584705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76111
dc.description.abstractEvokované otoakustické emise zkr. (E)OAE jsou akustické signály generované v hlemýždi v závislosti na vstupní stimulaci. Tuto odezvu lze měřit ve zvukovodu. Při diagnostice percepčních poruch sluchu může pomoci lokalizovat místo, kde porucha vzniká. Jejich měřením lze získat informace o funkčnosti kochleárního zesilovače. Metodika diagnostiky pomocí OAE v široké klinické praxi však není správná a může vést k chybným závěrům. Cílem je zvýšení reliability těchto měření. Tato práce se proto zabývá porozuměním závislosti amplitudy distorzního produktu OAE zkr. DPOAE na intenzitě vstupního stimulu. Zkoumáno je měření DPOAE v jeho časové doméně, které umožňuje oddělení nelinearní distorzní komponenty DPOAE od reflexní komponenty DPOAE. Pomocí modelu kochley se predikuje DPOAE a analyzuje se zejména onset. Amplituda DPOAE je vizualizována pomocí L1 a L2 map, u nichž je zkoumána závislost na délce trvání onsetu, a části onsetu, ve které je DPOAE zaznamenáváno. Dále je v práci analyzována reflexní komponenta DPOAE a její závislost na L2 pro různé hodnoty zesílení kochleárního zesilovače.cze
dc.description.abstractEvoked otoacoustic emissions abbrev. (E)OAE can be measured in the external ear canal and describe responses that the cochlea generates in the form of acoustic energy in the dependance of the input stimulus. OAE used in sensoryneural hearing loss diagnostics can help locate the site where the disorder occurs. Measurement of OAE can also provide the information about the functionality of the cochlear amplifier. However, the OAE diagnostics methodology in broad clinical practice is not sufficient and can lead to incorrect conclusions. This thesis focuses on understanding of dependence of the amplitude of the distortion product OAE on the intensity of the input stimulus. The distortion product OAE abbrev. (DPOAE) measurement in its time domain has been investigated, enabling separation of the non-linear distortion component of the DPOAE from the reflection component of the DPOAE. DPOAE is predicted using the mathematical model of cochlea and it is analyzed especially on the onset. The amplitude of the DPOAE is visualized using L1 and L2 maps, depending on the duration of onset, and the part of the onset where the DPOAE is sampled. In addition, the DPOAE reflection component is analyzed depending on L2 for different values of the gain of the cochlear amplifier.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectotoakustické emise,DPOAE,dekompozice onsetucze
dc.subjectotoacoustic emissions,DPOAE,onset decompositioneng
dc.titlePoužití matematického modelu vnitřního ucha pro studium stavu sluchu pomocí otoakustických emisícze
dc.titleOn the use of Mathematical Cochlear Model to Study the Status of Cochlear Amplifiereng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeVetešník Aleš
theses.degree.disciplineMultimediální technikacze
theses.degree.grantorkatedra radioelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record