Show simple item record

Main streets quality assessment methodologydc.contributor.advisorJehlík Jan
dc.contributor.authorAleš Dominik
dc.date.accessioned2018-06-07T10:19:09Z
dc.date.available2018-06-07T10:19:09Z
dc.date.issued2018-06-01
dc.identifierKOS-328577162005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76073
dc.description.abstractHlavní ulice jsou ve městech významným fenoménem. Jde o jeden z podstatných typů veřejného prostoru. Jsou to důležité dopravní spojnice a současně místa společenského a ekonomického života. Jejich kvalita má vliv na prosperitu celé obce. Pro diskuzi nad jejich obytnou kvalitou však neexistuje jasný rámec ? není zřejmé, co je onou kvalitou. Tato práce nejprve definuje pojem hlavní ulice, respektive vyjasňuje a utřiďuje významy pojmů souvisejících a celkově tak zpevňuje užívaný jazyk. Následně práce nachází a verifikuje podstatná kritéria obytné kvality, v rámci nichž hledá vhodné kvantifikovatelné parametry a jejich doporučené hodnoty. Nakonec sestavuje metodiku hodnocení kvality a ověřuje ji na pražských a pařížských hlavních ulicích. Metodika umožní poměřovat jednotlivé ulice vůči doporučeným hodnotám, ale také vůči sobě navzájem. Toto poměřování umožní identifikovat jednotlivé nedostatky v různých ulicích, na které je možné se následně zaměřit a individuálně zkoumat příčiny těchto nedostatků a optimálně je potom také odstranit.cze
dc.description.abstractHigh streets (main streets, major streets) are a phenomenon of a great significance. They represent one of the most important public space type in our cities. They play as channels of linkage and movement, and simultaneously as places of social and economic life. The prosperity of a whole city is influenced by their quality and livability. However, there is no clear framework for the discussion about this quality ? it is not clear what does the quality actually mean. At first, the subject ?major street? is defined and also other related word meanings are clarified and organized, which helps to consolidate the language. Then substantial quality criteria are found and verified, together with searching for appropriate quantifiable parameters within the criteria and their recommended values. Finally, the quality assessment methodics is assembled and examined on major streets in Prague and Paris. The methodics enables to compare individual streets against the recommended standards, and also against each other. This comparison facilitates the identification of various defects in streets, which then may be a subject of a further individual investigation and possibly also a subject of real improvement.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectulice,hlavní ulice,třída,veřejný prostor,veřejné prostranství,obytná kvalita,Praha,Pařížcze
dc.subjectstreet,high street,main street,major street,avenue,public space,livability,Prague,Pariseng
dc.titleMetodika hodnocení kvality hlavních uliccze
dc.titleMain streets quality assessment methodologyeng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.date.accepted2018-06-06
dc.contributor.refereeKohout Michal
theses.degree.disciplineUrbanismus a územní plánovánícze
theses.degree.grantorústav urbanismucze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record