Show simple item record

Anchoring of load-bearing sandwich panels of timber buildingsdc.contributor.advisorDolejš Jakub
dc.contributor.authorJára Robert
dc.date.accessioned2018-06-06T22:19:09Z
dc.date.available2018-06-06T22:19:09Z
dc.date.issued2018-06-07
dc.identifierKOS-276389957405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76070
dc.description.abstractTématem disertační práce je kotvení nosných sendvičových panelů dřevostaveb. Dřevostavby jsou v České republice stále populárnější a mají rostoucí trend v rámci výstavby rodinných a bytových domů. Z hlediska návrhu nosné konstrukce, ale i následné výstavby, je systém prefabrikovaných sendvičových panelů specifický. Cílem disertační práce je vytvoření analytického modelu popisujícího deformace a stanovujícího únosnost výztužné stěny ze sendvičových panelů s ohledem na způsob kotvení výztužné stěny. Výstupem disertační práce je návrhová pomůcka zohledňující zatížení výztužné stěny a postupné aktivování jednotlivých kotevních bodů výztužných stěn ze sendvičových panelů při vzrůstajícím vodorovném zatížení.cze
dc.description.abstractThe goal of doctoral thesis is the anchoring of sandwich panels of timber constructions. Wooden buildings popularity is increasing in the Czech Republic and it has a growing trend in the construction of family and apartment buildings. The system of prefabricated sandwich panels is specific in terms of the load-bearing structure as well as the erection on a building site. The goal of the thesis is to create an analytical model describing the deformations and determining the resistance of the sandwich panels shear wall with consideration to the method of anchoring the shear wall. The output of the doctoral thesis is design model taking into account the loading of shear wall and the gradual activation of the each anchor points with the increasing horizontal load.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsendvičový panel,výztužná stěna,kotvení,únosnost,vodorovná deformace,dřevocze
dc.subjectsandwich panel,reinforcing walls,anchoring,load bearing capacity,horizontal deformation,timbereng
dc.titleKotvení nosných sendvičových panelů dřevostavebcze
dc.titleAnchoring of load-bearing sandwich panels of timber buildingseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeStraka Bohumil
theses.degree.disciplinePozemní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record