Show simple item record

Analysis of Slender Concrete Structural Members Exposed to Extreme Thermal Conditionsdc.contributor.advisorProcházka Jaroslav
dc.contributor.authorSura Josef
dc.date.accessioned2018-05-30T22:19:10Z
dc.date.available2018-05-30T22:19:10Z
dc.date.issued2018-05-31
dc.identifierKOS-276806238105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76051
dc.description.abstractV této práci je prezentován výpočetní algoritmus pro posouzení štíhlých betonových sloupů vystavených vysokým teplotám. Algoritmus vychází z metody náhradního štíhlého sloupu, jak je doporučeno v příloze B.3 normy EN 1992-1-2. Navržený algoritmus byl implementován v prostředí matematického nástroje MATLAB do volně dostupných výpočetních programů. Prezentovaný výpočetní algoritmus je možné využít pro analýzu štíhlých železobetonových i ocelobetonových sloupů za běžné teploty i za vysokých teplot. V přílohách práce jsou popsány vytvořené volně dostupné výpočetní programy. Dále jsou přiloženy publikace, ve kterých jsou prezentovány výstupy dosažené v rámci této práce. V těchto publikacích jsou porovnány výsledky stanovené výpočetním algoritmem s výsledky experimentů a numerických analýz uvedenými v odborné literatuře. Popsanou výpočetní metodu je možné využít pro praktický návrh v inženýrské praxi i pro vědecké a výukové účely.cze
dc.description.abstractIn this thesis, a numerical algorithm for assessing slender concrete columns exposed to high temperatures is described. The algorithm is based on a Model Column Method, as recommended in Eurocode 2, EN 1992-1-2, Annex B.3. The algorithm was implemented in MATLAB environment into free computer programs. The algorithm can be used for analysis of slender reinforced concrete and composite steel-concrete columns at normal and high temperatures. In the annexes of the thesis, the computer programs developed within the thesis are described. The papers are also attached, in which the outputs obtained within the thesis are presented. In these papers, the results determined by the algorithm are compared with the experimental and numerical data given in literature. The method can be used in engineering practice as well as for scientific and teaching activities.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectŠtíhlé sloupy,beton,ocelobetonové sloupy,požár,metoda moment-křivost,numerická analýzacze
dc.subjectslender columns,concrete,composite columns,fire,moment-curvature approach,numerical analysiseng
dc.titleAnalýza štíhlých betonových prvků vystavených extrémnímu teplotnímu namáhánícze
dc.titleAnalysis of Slender Concrete Structural Members Exposed to Extreme Thermal Conditionseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHrdoušek Vladislav
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record