Show simple item record

Evaluation of tenders of public sector civil engineering projects based on life cycle costsdc.contributor.advisorMacek Daniel
dc.contributor.authorDobiáš Jiří
dc.date.accessioned2018-05-30T15:47:10Z
dc.date.available2018-05-30T15:47:10Z
dc.date.issued2018-05-30
dc.identifierKOS-276799842905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76049
dc.description.abstractHodnocení veřejných zakázek pozemních staveb v České republice vykazuje silnou orientaci na hodnocení dle nejnižší pořizovací ceny. Veřejní zadavatelé, jako odpovědní hospodáři, musejí s veřejnými prostředky nakládat dle legislativy a dokázat, že nakupované služby odpovídají kvalitou i cenou rozsahu zadání. Současná snaha vlády ČR o implementaci hodnocení zaměřeného na kvalitu nepřináší výsledky. Zadávání na cenu je přímočaré a riziko možných stížností ze strany dalších soutěžících minimalizováno. Nicméně pořizovací cena stavebních prací je pouhou částí celkových nákladů, které vlastník výsledného díla musí uhradit. Významnější složkou jsou provozní náklady, které svou velikostí násobně převyšují investiční část výstavbových projektů. Z toho důvodu je systémhodnocení výrazně odlišný v soukromém sektoru, kdy se hledí nejen na pořizovací náklady, ale i na celkové náklady životního cyklu.Představeny nástroj pro hodnocení nabídek Life Cycle Cost Inspector (LCCI) byl vytvořen autorem této práce za účelem přehledného srovnání investičních a provozních nákladů. LCCI hodnotí celkové náklady životního cyklu (přepočítané na současnou hodnotu), což vypovídá o efektivnosti vynaložených prostředků daňových poplatníků. Mimo náklady životního cyklu je dalším aspektem této práce komplexní hodnocení dopadu projektu na stavební a přírodní ekosystém. Budova nebo technické řešení spotřebovává energie, suroviny, lidské zdroje či poskytuje prostředí k práci nebo bydlení. Z toho důvodu je třeba na stavební práce hledět komplexně, hodnotit je nejen z pohledu nákladů životního cyklu, ale i z pohledu dopadu na životní prostředí a stavební ekosystém. Tato práce navazuje na celosvětový rozmach certifikačních systémů a digitalizace ve stavebnictví a využívá poznatky pro návrh zlepšení procesu hodnocení veřejných nabídek. Díky modernímu přístupu k adresování problémů s návrhem budovy, jejím provozem a likvidací dostáváme nejen efektivnější investice spojené s pořízením a provozem, ale i zdravější vnitřní prostředí budov, které má přímo vliv na efektivitu a pohodu koncových uživatelů.cze
dc.description.abstractPublic tenders for building construction projects indicate strong focus on the lowest cost criterion. Public authorities, who dispose with public resources, must proceed according to the legislation and to prove that the procured services and their cost and quality comply with the investors? requirements. Current pressure of the Czech government to implement methodology based on preference quality instead of the lowest cost is not achieving the aimed target. In the eyes of the public, contracting authority public tender assessment based on the lowest cost criterion avoid the possible risk of formal objections from other bidders. Nevertheless, the capital cost (CAPEX) is only one portion of the overal cost, which must ultimately be paid by the public authorities during the asset?s whole life cycle. Another, and more important, are the operational expenditures (OPEX), which are significantly higher than the capital expenditures of the public civil engineering projects.The presented tool ? Life Cycle Cost Inspector ? has been created by the author of this research and calculates the overall life cycle cost, which emphasizes all costs linked with a project (and is calculated to the present value) and thus testify the achieved value for tax payers? money. Another aspect, which needs to be considered, is the complex building assessment, which deals with the overall impact on the environment, resource efficiency or energy efficiency. A building or an individual technical equipment consume energy and have imminent impact on the indoor environment and thus on the people, who live or work in public buildings. This research is based on the recent substantial growth of green certification schemes and digitalization in the construction industry worldwide and uses the gained knowledge for improvements within the public tender assessment process. Both topics aim on improvements of the buildings? design, tendering and operation. The outcome should be more resource-effective buildings, healthier indoor environment and more effective public investments.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectveřejné zakázky,LCCI,náklady,digitalizace stavebnictvícze
dc.subjectpublic tenders,LCCI,cost,digitalization in the constructioneng
dc.titleHodnocení veřejných zakázek pozemních staveb v kontextu nákladů životního cyklucze
dc.titleEvaluation of tenders of public sector civil engineering projects based on life cycle costseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMolnár Zdeněk
theses.degree.disciplineStavební management a inženýringcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record