Show simple item record

Simulation of radionuclides transport from selected locations for deep final repository of nuclear waste in Czech Republic

dc.contributor.advisorVrba Tomáš
dc.contributor.authorMožnar Radim
dc.date.accessioned2018-05-11T10:02:22Z
dc.date.available2018-05-11T10:02:22Z
dc.date.issued2018-02-08
dc.identifierKOS-757373504105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76010
dc.description.abstractHlavní téma této práce je popis a verifikace nového programu určeného k přípravě demografických dat pro systém HAVAR. HAVAR je expertní systém pro modelování úniků radionuklidů do atmosféry a hodnocení jejich radiologických následků. V práci je také popsána metodika tvorby map pro zobrazování výstupních radiologických veličin systému HAVAR a provedena senzitivní analýza některých vstupních parametrů systému HAVAR ve spojitosti s předpokládanými vlastnostmi uvažovaného podzemního úložiště. Prostřednictvím nového preprocesoru demografických dat byla připravena lokalizace obyvatelstva pro vybrané lokality v ČR, na kterých byly následně provedeny výpočty pro senzitivní analýzu. Podle zmíněné metodiky byly pro tyto lokality připraveny i podkladové mapy.cze
dc.description.abstractThe main topic of this thesis is description and verification of the new program for demographic data processing for system HAVAR. HAVAR is an expert system for modeling of radionuclide releases into the atmosphere and assessing their radiological consequences. The thesis also describes the methodology of map creation in order to displaying the output radiological quantities of the HAVAR system. Finally, sensitivity analysis of chosen input parameters of system HAVAR, in connection with the assumed properties of the deep final repository, were performed. Using the new demographic data pre-processor, localization of the population was prepared for selected locations in the Czech Republic in order to carry out the sensitivity analysis calculations. According to the mentioned methodology, background maps were also prepared for these sites.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectHAVAR,atmosférické disperzní modelování,radiační ochrana,lokalizace,obyvatelstvocze
dc.subjectHAVAR,atmospheric dispersion modeling,radiation protection,localization,populationeng
dc.titleSimulace šíření radionuklidů z vybraných lokalit pro trvalé podzemní úložiště radioaktivního odpadu v České republicecze
dc.titleSimulation of radionuclides transport from selected locations for deep final repository of nuclear waste in Czech Republiceng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-02-13
dc.contributor.refereeKuča Petr
theses.degree.disciplineDozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.grantorkatedra dozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record