Show simple item record

Surface integrity after grinding of superalloysdc.contributor.advisorKyncl Jiří
dc.contributor.authorBoháč Vladimír
dc.date.accessioned2018-05-11T10:02:14Z
dc.date.available2018-05-11T10:02:14Z
dc.date.issued2017-06-21
dc.identifierKOS-695600300905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76004
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá broušením superslitin. V první části byla zpracována teorie zabývající se broušením, brusnými nástroji, problematikou superslitin, destruktivními a nedestruktivními analytickými metodami integrity povrchu. V praktické části byly provedeny navrhované analytické zkoušky integrity povrchu, které jsem vyhodnotil jako správné z rešeršní části práce, na vzorcích lopatek do plynových turbín z materiálu Inconel 718 dodaných První brněnskou strojírnou a.s. Na zámcích lopatek byla provedena kapilární zkouška za účelem detekce porušení integrity povrchu, dále na vzorcích, kde byly vady detekovány, jsem provedl zkoušku makrostruktury. Jako poslední jsem ze vzorků lopatek vybral místa s porušením integrity povrchu a tato místa jsem podrobil zkoušce mikrotvrdosti za účelem zjištění změny tvrdosti materiálu v závislosti na hloubce pod povrchem vzorku.cze
dc.description.abstractThis bachelor paper deals with superalloys grinding. The first part of the paper deals with theory of grinding, grinding tools, superalloys issues, destructive and non-destructive analytical methods of surface integrity. In the practical part of the paper suggested analytical tests of surface integrity were performed. The tests were evaluated as correct based on the research part of the paper. Samples of gas turbine blades made of Inconel 718 were used. The samples were supplied by První brněnská strojírna a. s. Capillary test was performed on the locks of the blades to detect integrity surface damage. On the saples detected as damaged test of macrostructure was performed. Finally test of microhardness was performed on parts with damaged surface integrity to find out changes of hardness of the material depending on depht under the surface of the sample.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBroušení,superslitiny,destruktivní zkoušky,defektoskopiecze
dc.subjectGrinding,superalloys,destructive methods,defektoscopyeng
dc.titleIntegrita povrchu po broušení superslitincze
dc.titleSurface integrity after grinding of superalloyseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-06-26
dc.contributor.refereeKolařík Kamil
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record