Show simple item record

Study of Transient States in VVER Pressurized Water Reactorsdc.contributor.advisorFrýbortová Lenka
dc.contributor.authorJantač František
dc.date.accessioned2018-05-11T10:01:25Z
dc.date.available2018-05-11T10:01:25Z
dc.date.issued2017-06-10
dc.identifierKOS-695600132505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75971
dc.description.abstractPráce se zabývá přechodovými procesy pro tlakovodní reaktory typu VVER a na základě sestavených modelových úloh demonstruje rozdíly mezi chováním aktivní zóny při vybraných přechodových procesech u reaktorů VVER-440 a VVER-1000. V práci jsou sestaveny tři modelové úlohy pro přechodové procesy vyvolané změnou reaktivity. Při sestavování těchto úloh je kladen důraz na použití existujících experimentálních dat, respektive již provedených výpočtů pro tlakovodní reaktory. Pro analýzu modelových úloh je použit neutronově-fyzikální výpočetní kód ANDREA, vyvíjený v ÚJV Řež. Výsledky analýz pro oba typy reaktorů VVER jsou v práci vzájemně porovnány za účelem demonstrace zjištěných rozdílů v chování sledovaných parametrů. V závěru práce je analyzován reálný přechodový proces způsobený snížením výkonu při provozu JE Temelín, jehož výsledky jsou porovnány s příslušnou modelovou úlohou.cze
dc.description.abstractThe main aim of this thesis is providing information on reactor transients for pressurized-water VVER reactors. Based on model exercises, the differences between reactor core behavior for selected transients are demonstrated, for both VVER-440 and VVER-1000 reactors. Three model exercises for transients caused by the change of reactivity are provided in the thesis. While constructing these model exercises, the usage of existing experimental data as well as of already performed calculations for pressurized water reactors was emphasized. For the analysis of the model exercises, a neutron-physics computational code ANDREA is used, developed at ÚJV Řež. The results of the analysis for both VVER reactor types are mutually compared in the thesis, aiming for the demonstration of discovered differences in the behavior of the observed parameters. In the last section of the thesis, a real transient caused by lowering of power at the nuclear power plant Temelín is analyzed, whose results are compared to a corresponding model exercise.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpřechodové procesy,reaktory VVER,výpočetní kód ANDREAcze
dc.subjectreactor transients,VVER reactors,computer code ANDREAeng
dc.titleAnalýza přechodových stavů v tlakovodních reaktorech typu VVERcze
dc.titleStudy of Transient States in VVER Pressurized Water Reactorseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-06-15
dc.contributor.refereeHejzlar Jonathan
theses.degree.disciplineJaderné inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra jaderných reaktorůcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record