Show simple item record

Calibration of Straw detector for studies of DVCS process at COMPASS experiment

dc.contributor.advisorAugsten Kamil
dc.contributor.authorJurášková Karolína
dc.date.accessioned2018-05-11T10:01:16Z
dc.date.available2018-05-11T10:01:16Z
dc.date.issued2017-06-09
dc.identifierKOS-695600051405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75961
dc.description.abstractCOMPASS je terčíkový experiment, který používá urychlené protony z SPS urychlovače v CERNu k produkci mionového, pionového a elektronového svazku. Fyzikální program COMPASSu je zameren na výzkum struktury hadronu a hadronovou spektroskopii. Pro studium obecných partonových distribucí prostrednictvím hluboce virtuálního Comptonova rozptylu (DVCS) je zapotrebí ruzných detektoru, jež se rozprostírají na délce padesáti metru. Jedním z nich je dráhový detektor Straw 3 sestávající z mnoha driftových komor. Detektor Straw je hlavním predmetem této práce. Kalibrace jeho RT závislosti pro data z roku 2016 byla overena. Dále byla na základe dat z roku 2016 provedena analýza kinematických velicin, které hrají významnou roli pri studiu DVCS událostí a následné analýze obecných partonových distribucí.cze
dc.description.abstractCOMPASS is a fixed target experiment which uses protons from the CERN SPS accelerator for production of muon, pion or either electron beam. Its physical program is focused on hadron structure and hadron spectroscopy. To study the Generalized Parton Distributions (GPDs) via measurements of Deeply Virtual Compton Scattering (DVCS), various detectors at length of more than fifty meters are needed. One of them is tracking detector Straw 3 consisting of straw drift chambers. This thesis is mainly focused on the Straw detector. The verification of its calibration of RT relation for the 2016 data was done. Additionally, the thesis deals with analysis of kinematic variables, based on 2016 data, which are important for studies of DVCS events an subsequent GPD analysis.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectStraw driftová komora,RT závislost,hluboce virtuální Comptonuv rozptyl,COMPASScze
dc.subjectStraw drift chamber,RT relation,Deeply Virtual Compton Scattering,COMPASSeng
dc.titleKalibrace Straw detektoru pro studium DVCS procesu na experimentu COMPASScze
dc.titleCalibration of Straw detector for studies of DVCS process at COMPASS experimenteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-14
dc.contributor.refereeZálešák Jaroslav
theses.degree.disciplineDozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.grantorkatedra dozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record