Show simple item record

Induction of apoptosis and senescence in cells irradiated by different dose rates of gamma radiation

dc.contributor.advisorDavídková Marie
dc.contributor.authorHurychová Markéta
dc.date.accessioned2018-05-11T09:59:11Z
dc.date.available2018-05-11T09:59:11Z
dc.date.issued2017-09-01
dc.identifierKOS-595413723405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75876
dc.description.abstractTato práce je zaměřená na studium radiochirurgie gama nožem, kterou popisuje první kapitola. Druhá kapitola se zabývá studiem odezvy buněčných linií. Dále se zabývá apoptotickým účinkem a senescencí v buněčné populaci. Práce obsahuje seznámení se se základními experimentálními metodami, jež jsou k nalezení ve třetí kapitole. Během vlastního experimentu, popsaném ve čtvrté kapitole, byly ozařovány buněčné kultury různými dávkovými příkony gama záření. Cílem experimentu bylo stanovení buněčného přežití po ozáření pomocí klonogenních testů. Výsledky jsou v souladu s teorií. Výsledné hodnoty a závěry mohou přispívat k simulaci ozáření lidské tkáně, a tak k možné úpravě nastavení ozařovacích přístrojů.cze
dc.description.abstractThis thesis is focused on the studium of the gamma knife radiosurgery, described in the first chapter. The second chapter deals with the cells answer studium. Furthermore, it also deals with the apoptotic effect and the senescence in a cell population. The thesis contains introduction into basic experimental methods in the third chapter. During the experiment, described in the fourth chapter, cell cultures were irradiated by various dose rates of the gamma radiation. Main goal of the experiment was determination cells survival rate after the irradiation via clonogenic tests. Results are consistent with theory and could contribute to simulation of human tissue irradiation and dals even calibration of the irradiating devices.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectradiochirurgie,Leksellův gama nůž,buněčná odezva,apoptóza,senescence,ne/klonogenní test,křivka přežitícze
dc.subjectradiosurgery,Leksell gamma knife,cell answer,apoptosis,senescence,non/clonogenic test,survival curveeng
dc.titleIndukce apoptózy a senescence v buňkách ozářených různým dávkovým příkonem gama zářenícze
dc.titleInduction of apoptosis and senescence in cells irradiated by different dose rates of gamma radiationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-09-06
dc.contributor.refereeFalková Iva
theses.degree.disciplineDozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.grantorkatedra dozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record