Show simple item record

Optimal low background shielding for semiconductor gama spectrometrydc.contributor.advisorDragounová Lenka
dc.contributor.authorVendlová Barbora
dc.date.accessioned2018-05-11T09:58:53Z
dc.date.available2018-05-11T09:58:53Z
dc.date.issued2017-09-01
dc.identifierKOS-593779749705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75864
dc.description.abstractBakalářská práce se v teoretické části soustředí na nízkopozaďovou spektrometrii gama se zaměřením na zdroje pozadí a metody jak od nich detektor odstínit. Následně porovná nízkopozaďové laboratoře, podzemní i povrchové, a poukáže na rozdíl použitého stínění pro různě hluboké laboratoře. Cílem praktické části této práce je porovnání pozaďových spekter v různých stínících konfiguracích detektoru, naměřených ve Státním ústavu radiační ochrany nízkopozaďovým detektorem. Na základě 96-ti denního měření pozadí byly zkoumány fluktuace čtyř různých píků, především dvou píků dceřiných produktů radonu, a vliv přítomnosti bezradonového vzduchu v okolí detektoru.cze
dc.description.abstractIn the theoretical part, the thesis concentrates on low-level gamma-ray spectrometry, especially on background sources and on ways to shield the detector. Then, the thesis compares underground laboratories to those located on surface and shows the difference between their shielding. The experimental part aims to compare background spectra in several shielding configurations of the Ultra-Low-Background detector measured at the National Radiation Protection Institute. From measured spectra during a 96 day period, fluctuations of four different energy peaks were studied with two of them were daughter products of radon. Finally a presence of radonless air in the surroundings of the detector was analyzed.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNízkopozaďová spektrometrie gama,Stínění detektoru,Pozaďové spektrum,Nízkopozaďové laboratoře,Polovodičové detektorycze
dc.subjectLow-background gamma-ray spectrometry,Shielding of detector,Background spectrum,Low-background facilities,Semiconductor detectorseng
dc.titleOptimální nízkopozaďové stínění pro polovodičovou spektrometrii gamacze
dc.titleOptimal low background shielding for semiconductor gama spectrometryeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-09-06
dc.contributor.refereeJohnová Kamila
theses.degree.disciplineDozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.grantorkatedra dozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record