Show simple item record

Application of Statistical Process Control in Radiotherapy

dc.contributor.advisorKoniarová Irena
dc.contributor.authorKecek David
dc.date.accessioned2018-05-11T09:56:50Z
dc.date.available2018-05-11T09:56:50Z
dc.date.issued2018-02-10
dc.identifierKOS-587864632905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75767
dc.description.abstractPojednáním této práce je implementace metody statisticky řízené kontroly procesu (SPC) do stávajícího systému zajišťování jakosti v radioterapii, za účelem zlepšení kontroly nad procesem, stejně jako možnosti odhalovat negativní lidské faktory, určení způsobilosti zařízení, čehož je docíleno prostřednictvím konstrukce Shewhartových regulačních diagramů umožňujících sledování jakostních znaků v čase. Hodnocení procesu pomocí bezrozměrných ukazatelů dává prostor pro porovnání mezi systémy na jednom pracovišti, případně mezi odděleními. Nedílnou součástí této bakalářské práce je ověření vhodnosti souborů dat, které jsou z denních zkoušek provozní stálosti k dispozici. V neposlední řadě je výstupem práce navržení vhodných mezí vedoucích ke zlepšení kvality procesu a vytvoření formuláře pro aplikaci metody SPC pro denní zkoušky provozní stálosti lineárního urychlovače na Radioterapeutické a onkologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.cze
dc.description.abstractA treatise of possibility of implementation of statistical proces control (SPC) into Quality Assurance in radiotherapy for the purpose of the improving control over the proces, as the possibility to uncover negative human factors, determination the eligibility of devices, which is achieved through construction of Shewhart?s control charts allowing monitoring the quality features in time. Process evaluation using dimensionless indicators is giving space for comparison between systems on workplace or between departments. An integral part of this bachelor thesis is the verification of the suitability of the datasets that are available from the daily tests of operational stability. Last but not least, the outcome of the work is to propose appropriate limits to improve the quality of the proces and to create a form for the application of the SPC method for daily tests of operational stability on linear accelerator at the Radiotherapeutic and oncology clinic of the Faculty Hospital Královské Vinohrady.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectSPC,radioterapie,systém zabezpečování jakosti,zkoušky provozní stálosticze
dc.subjectSPC,Quality Assurance,Radiotherapy,tests of operational stabilityeng
dc.titleAplikace statisticky řízené kontroly procesu v radioterapiicze
dc.titleApplication of Statistical Process Control in Radiotherapyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-02-15
dc.contributor.refereeKindlová Anna
theses.degree.disciplineRadiologická technikacze
theses.degree.grantorkatedra dozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record