Show simple item record

FUTURE REUSE OF INDUSTRIAL BUILDINGS OF THE OLOMOUC REGIONdc.contributor.advisorVorlík Petr
dc.contributor.authorBilan Daniela
dc.date.accessioned2018-03-22T14:31:58Z
dc.date.available2018-03-22T14:31:58Z
dc.date.issued2018-03-22
dc.identifierKOS-251294447305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75522
dc.description.abstractTéma mé disertační práce je zaměřeno na průmyslové objekty Olomouckého kraje. Zkoumá souvislosti mezi stavbami, které našly nové využití a opuštěnými, chátrajícími objekty, tzv. ?brownfields? v rámci kraje. Vychází z předpokladu, že podrobným zkoumáním znaků konvertability je možné vysledovat souvislosti mezi těmito stavbami a nastínit možná východiska jejich nového využití. Cílem mé práce je zejména popsat a vyhodnotit architektonické, urbanistické a ekonomické kvality nevyužitých a konvertovaných (nově využitých) průmyslových objektů Olomouckého kraje. Sumarizovat a porovnat data dvou výše uvedených skupin s cílem vyhledat potenciál a navrhnout nejvhodnější způsob využití opuštěných průmyslových objektů tohoto kraje. Stanovit způsob hodnocení konvertability objektů s ohledem na maximální zachování jejich architektonických kvalit a s přihlédnutím na specifika stavebního fondu v Olomouckém kraji.cze
dc.description.abstractThe thesis is focused on industrial buildings of Olomouc Region. It examines the connections between the buildings that have found new uses and abandoned, dilapidated buildings (brownfields) within the region. The research assumes that, by detailed examination of the convertibility features, it is possible to trace the connections between these structures and to outline possible starting points for their new use.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPrůmyslové objekty,konverze,Olomoucký kraj,využitícze
dc.subjectIndustrail Buildings,Conversion,Olomouc Region,reuseeng
dc.titleBUDOUCNOST VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ OLOMOUCKÉHO KRAJEcze
dc.titleFUTURE REUSE OF INDUSTRIAL BUILDINGS OF THE OLOMOUC REGIONeng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.date.accepted2018-01-25
dc.contributor.refereeŠenberger Tomáš
theses.degree.disciplineArchitektura, stavitelství a technologiecze
theses.degree.grantorústav teorie a dějin architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record