Show simple item record

Implementation of Overachiever for Learning Platform Moodle

dc.contributor.advisorVítečková Slávka
dc.contributor.authorHavel Vojtěch
dc.date.accessioned2018-03-12T17:59:36Z
dc.date.available2018-03-12T17:59:36Z
dc.date.issued2015-05-22
dc.identifierKOS-587865342205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75247
dc.description.abstractE-learning přináší ve výuce výhody jak pro učitele, tak i pro studenty. Studium je také díky rozvoji počítačových technologií přístupnější a zábavnější. Tatobakalářskápráce se zabývá vytvořením herní komponenty Zaboduj proe-learningovýsystém Moodle. Práce vznikla na základě poptávkystudentek Pedagogické fakultyUniverzity Karlovy oživit výuku biologie a zatraktivnit jí pro veřejnost. Popisuje nejen význam gamifikace, ale i celý životní cyklus komponenty Zaboduj. Zabývá se analýzou, návrhem, implementací a testováním doplňku. Doplněkvyužívá otázek systému Moodle a odznaků Mozilla Open Badges kprocvičení látky zábavnou formou. Testovánídoplňku probíhalo vespolupráci sPedagogickou fakultou UK. Doplněk byl nasazen na stránkách zabavnabiologie.cz, kde je přístupný pro veřejnost.cze
dc.description.abstractE-learning brings advantages into education for teachers and students. Thanks to the growth of computer technologies, education is more available and entertaining. This bachelor thesis deals with the creationof game component Overachiever for e-learning system Moodle. The thesis is based on demand of students of the Faculty of Education, Charles University to make studying of biologymore exciting and to make it more attractive for the public. It describes the importance of gamification and the whole life cycle of the Overachiever component. It deals with analysis, design, implementation and testing of the plugin. The plugin uses questions from Moodle platform and badges from the Mozilla Open Badges projectfor practicingskillsin an engaging way. The plugin was tested in collaboration withtheFaculty of Education, CUNI and it was deployed on website zabavnabiologie.cz, where it is available to the public.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectMoodle doplňek,Mozilla Open Badges,gamifikace,e-learningcze
dc.subjectMoodle plugin,Mozilla Open Badges,gamification,e-learningeng
dc.titleTvorba komponenty Zaboduj pro výukový systém Moodlecze
dc.titleImplementation of Overachiever for Learning Platform Moodleeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-23
dc.contributor.refereeNeťuka Marek
theses.degree.disciplineBiomedicínská informatikacze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské informatikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record