Show simple item record

Cyber security - to create a course for doctors

dc.contributor.advisorBrechlerová Dagmar
dc.contributor.authorZoul Jan
dc.date.accessioned2018-03-12T17:37:59Z
dc.date.available2018-03-12T17:37:59Z
dc.date.issued2017-08-18
dc.identifierKOS-597875087805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74923
dc.description.abstractZdravotnická data mohou být díky stále se rozvíjející m IT ohrožena, a proto h lavním cílem té to bakalářsk é práce bylo rozšíření virtuální ordinace (testovacího pro středí), která je umístěna v prostorách fakulty. Cílem práce bylo zrealizovat ve virtuální ordinaci úlohy na ověření síly hesla, vytvoření bezpečné ho hesla , zjištění digitální stopy v prohlížeči a na internetu, zálohovat, mazat a archivovat data, zašifrova t e -mail a další bezpečnostní programy. Tyto úlohy si mohou studenti ČVUT FBMI a lékařský personál vyzkoušet ve specializované laboratoři bez trestního stíhání .cze
dc.description.abstractMedical data may be threatened due to the ever evolving IT, and therefore the main goal of this bachelor's thesis was the extension of the virtual surgery (testing environment), which is located in the faculty premises. The aim of the the sis was to realize in virtual surgery a password verification task, create a secure password, detect a digital footprint in the browser and on the Internet, back up, delete and archive data, encrypt e mail, and other security programs. These tasks can be t ried by ČVUT FBMI students and medical staff in a specialized laboratory without criminal prosecution.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectHesla,Šifrování,Vir,Zdravotnická datacze
dc.subjectPasswords,Encrypteng
dc.titleKybernetická bezpečnost - vytvoření kurzu pro lékařecze
dc.titleCyber security - to create a course for doctorseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-09-13
dc.contributor.refereeWallenfelsová Helena
theses.degree.disciplineBiomedicínská informatikacze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské informatikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record