Zobrazit minimální záznam

Selected Properties of Alcali-activaded Brick Powder

dc.contributor.advisorVejmelková Eva
dc.contributor.authorSoukup Zdeněk
dc.date.accessioned2018-02-09T15:57:48Z
dc.date.available2018-02-09T15:57:48Z
dc.date.issued2018-01-08
dc.identifierKOS-781238545405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74572
dc.description.abstractCílem této práce bylo stanovit vhodné složení alkalicky aktivované směsi za použití cihelného prachu, který vzniká jako odpadní materiál při výrobě cihelných tvarovek. V rámci výzkumu byly použity dva typy cihelných prachů, první pochází z Hevlínské a druhý z Libochovické provozovny. U obou těchto prachů byly prokázány dobré pucolánové vlastnosti. Cihelný prach byl proset na velikost zrn pod 1 mm. Z každého prachu bylo vyrobeno celkem 7 různých směsí. U vyrobených vzorků byly studovány základní fyzikální, strukturní a mechanické vlastnosti. Jednotlivé výsledky byly vyhodnoceny a vybrané vlastnosti materiálů vyrobených z obou typů cihelných prachů byly mezi sebou porovnány.cze
dc.description.abstractThe goal of this work was to set suitable composition of alcalic mixture using the bricks dust. The bricks dust arises as waste material by producing special shaped brick. Within research were used two types of bricks dust. The firt was from Helvin workshop and the second from Libochovice workshop. By both of these dusts were proved good puzzolano qualities. The bricks dust was sifted on size under 1mm. From every kinf of dust was made seven different mixtures. At every sample were studied elementary physical, structural and mechanical quality. Individual results were evaluated. Selected qualities of material made from both type of dust were compared.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectgeopolymery,alkalická aktivace,cihelný prach,základní fyzikální vlastnosti,mechanické vlastnosti,charakteristika pórového systému,mikrostruktůracze
dc.subjectgeopolymers,alkali activation,brick dust,basic physical properties,mechanical properties,characteristics of the pore system,microstructureeng
dc.titleVybrané vlastnosti alkalicky aktivovaného cihelného prachu.cze
dc.titleSelected Properties of Alcali-activaded Brick Powdereng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeVyšvařil Martin
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra materiálového inženýrství a chemiecze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam