Show simple item record

Weir in Kamberk municipality - flood flows affection

dc.contributor.advisorMarešová Ivana
dc.contributor.authorFrühbauer Jakub
dc.date.accessioned2018-01-25T21:47:23Z
dc.date.available2018-01-25T21:47:23Z
dc.date.issued2018-01-07
dc.identifierKOS-786210179505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74381
dc.description.abstractCílem této práce je vypracování návrhu řešení problematiky poškozeného jezu na řece Blanici v obci Kamberk. Obec Kamberk se nachází v okrese Benešov a jez na jejím severním okraji. Před návrhem byla provedena obhlídka lokality a následně vypracována studie shrnující parametry a současný stav jezové konstrukce včetně jeho okolí. Z podkladů a ze získaných informací je vytvořen výpočetní model a zjištěn průběh povodňových průtoků. Následně jsou navrženy dle požadavků tři možné varianty řešení. Konkrétně odstranění jezu a úprava koryta, rekonstrukce jezu a jako poslední varianta mírný balvanitý skluz. U všech variant je kladen důraz na zachování či nadlepšení odtokových poměrů, zajištění migrační prostupnosti a zároveň zachování přírodního charakteru toku. Pro každý návrh je následně upraven výpočetní model. Na základě jeho výsledků během zvýšených průtoků je každá z variant zhodnocena. V částech úprav, kde by pak dle výsledků mohlo docházet ke komplikacím, je navržena možnost patřičných opatření.cze
dc.description.abstractThe aim of this work is making a proposal to solve problem of an eroded weir structure on the Blanice river in the municiplaity of Kamberk. Kamberk is situated in Benešov district and the weir is located on its northern side. The proposal was preceded by visual inspection of locality and by a study of current state and parametrs of weir structure. A creation of computation model from the obtained materials and informations and calculation of current structure flood flow passage has been made than. There are finally designed three different types of structure to solve current problem. In particular, it is a weir removal with a designing of new river channel, weir reconstruction and a rock chute. The aim in all proposes is to keep or to improve flood flow passage, to allow water animals migration and to keep close to natural look if possible. The computation model is than modified for every design. Then there is a summary of results for each design and proposes of improvements if needed.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectjez,rekonstrukce,skluzová konstrukce,úprava koryta,povodňový průtokcze
dc.subjectweir,reconstruction,rock chute,channel design,flood floweng
dc.titleJez v obci Kamberk - ovlivnění průchodu velkých vodcze
dc.titleWeir in Kamberk municipality - flood flows affectioneng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠtětka Jiří
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrauliky a hydrologiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record