Show simple item record

Analysis of segregation in bimodal mixture transported in laboratory flume

dc.contributor.advisorMatoušek Václav
dc.contributor.authorHlom Jan
dc.date.accessioned2018-01-25T21:42:29Z
dc.date.available2018-01-25T21:42:29Z
dc.date.issued2018-01-04
dc.identifierKOS-781236380605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74193
dc.description.abstractPředkládaná práce se zabývá určováním okamžitého a průměrného poměru transportovaného množství jednotlivých frakcí v proudu dvousložkové směsi v laboratorním žlabu. V práci je popsán recirkulační sklopný žlab, typický průběh pokusu a jeho vyhodnocení a vlastní transport dvousložkové směsi sedimentu. Dále je provedena citlivostní analýza vyhodnocování videozáznamu pořizovaného během experimentů. Výsledky poměru frakcí zjištěné metodou analýzy videozáznamu jsou porovnány s výsledkem vzorku odebíraného během experimentu a jsou určeny možné chyby obou metod. Dále se práce zabývá pórovitostí sedliny dvousložkových směsí. Výsledky vlastních měření frakcí kulových a nekulových částic jsou porovnány s předpovědí různých vhodných modelů.cze
dc.description.abstractThis study deals with the determination of temporary and time-averaged proportions of individual fractions in bimodal mixture flowing in a tilting flume. The recirculating tilting flume is described together with the experimental and post processing procedures and observed bimodal bed load transport. The thesis discusses the sensitivity analysis of the processing of video images used to detect the fractions proportion. The average proportion of the individual fractions computed by image processing is compared with the proportion obtained by sampling (and the sieve analysis of the sample) during the experiments. Possible errors of the methods are estimated. Finally, the work evaluates the bed porosity of bimodal mixtures. Results of own experiments are compared with predictions using models for both spherical and non-spherical particles.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectTransport sedimentu,dvousložková směs,analýza videozáznamu,pórovitostcze
dc.subjectSediment transport,bimodal mixture,image processing,porosityeng
dc.titleAnalýza rozdělení frakcí v transportované bimodální směsi v laboratovním žlabucze
dc.titleAnalysis of segregation in bimodal mixture transported in laboratory flumeeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereePicek Tomáš
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrauliky a hydrologiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record