Show simple item record

Deep learning for autonomous control of robot´s flippers in simulationdc.contributor.advisorZimmermann Karel
dc.contributor.authorAzayev Teymur
dc.date.accessioned2018-01-25T21:40:20Z
dc.date.available2018-01-25T21:40:20Z
dc.date.issued2018-01-05
dc.identifierKOS-773337364605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74103
dc.description.abstractDiky současnému pokroku v algoritmech hlubokého a posilovaného učení, jsou neu-ronové sítě stále častejí použivane v růz-ných robotických ůlohách jako je na-priklad rizeni robotu pri prejizdeni nerov-neho terenu. Zkoumáme různe přístupy hlubokého učeni semi-autonomního algo-ritmu pohybu pro terénniho robota ur-čeneho pro učely 'Search&Rescue' misí s použití jenom čelní kamery a interocep-tivnich dat. Navrhujeme nový algoritmus učení s učitelem a implementujeme ho pro připad kde máme pouze reálného robota bez simulovaného prostředí. Dále navrhu-jeme metodu řešící problém multimoda-lity akcí pomocí Generative Adversarial Networks (GAN). Porovnávame reaktivní a rekurentní chováni implementované po-mocí RNN sítí. Simulátor je použit pro trenování pohybu robotu pomocí hlubo-kého posilovaného učení. Všechny algo-ritmy chováni jsou trenované jako celek, s použitím konvolučních neuronových sítí pro vysokodimenzionální vstupy. Zkou-máme a experimentálně vyhodnocujeme různé metody pro reward shaping jako je napřiklad low control effort a smooth locomotion. Experimenty na realném ro-botu s použitím naučené rekurentní sítě ze simulátoru ukazují, že algoritmus je pou-žitelný i bez nutnosti přeučení na reálném systému. Také navrhujeme dva algoritmy pro domain transfer založene na modifi-kací obrázku s použitím shody s Gram maticí a GAN sítí.cze
dc.description.abstractNeural networks have seen increasing use in various robotic tasks such as locomotion largely due to advanced in Deep Learning techniques and Reinforcement Learning algorithms. We examine several Deep Learning approaches to learning a semi-autonomous locomotion policy for a ground based search and rescue robot using only front facing RGBD camera and proprioceptive data. A supervised learning approach is suggested and implemented for the case where we only have a real robot and no simulated environment. We also suggest a method to deal with potential issues of multimodal action distributions using an alternative loss proxy based on Generative Adversarial Networks. Reactive as well as recurrent policies implemented using RNNs are compared. A simulator is used to train policies for the robot using Deep Reinforcement Learning. All policies are trained end-to-end, using convolutional neural networks for high dimensional image inputs. We examine the performance of policies trained with variously shaped rewards such as low control effort and smooth locomotion. Experiments are performed on the real robot using a learned RNN policy in the simulator and observe that the policy is transferable with no finetuning to the real environment, albeit, with some performance degradation. We also suggest two potential methods of domain transfer based on image modification using Gram matrix matching and Generative Adversarial Networks.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHluboke Uceni,imitace,Posilovane Uceni,Neuronove Sitecze
dc.subjectDeep learning,imitation,reinforcement learning,neural networkeng
dc.titleHluboké učení pro autonomní řízení fliperů robotu v simulacicze
dc.titleDeep learning for autonomous control of robot´s flippers in simulationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeEcorchard Gaël Pierre Marie
theses.degree.disciplineUmělá inteligencecze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record