Show simple item record

Hydraulic study of water divider on the river Úpa in Ratibořicedc.contributor.advisorHavlík Aleš
dc.contributor.authorErnest Vilém
dc.date.accessioned2018-01-25T21:40:08Z
dc.date.available2018-01-25T21:40:08Z
dc.date.issued2018-01-06
dc.identifierKOS-771181598205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74100
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá hydraulickou studií funkce rozdělovacího objektu na řece Úpě v Ratibořicích. Práce popisuje výpočet průběhu hladin pomocí matematického modelu v programu HEC-RAS, kde je kombinován jednorozměrný a dvourozměrný přístup matematického modelování. Součástí práce je i porovnání výsledků s výsledky bakalářské práce s názvem Hydraulická studie rozdělovacího objektu na Úpě v Ratibořicích, ve které byl proveden výpočet dvourozměrného matematického modelu stejného objektu v programu SMS s modulem FESWMS.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with hydraulic study of function of water divider on the river Úpa in Ratibořice. The thesis describes computation of water levels using HEC-RAS mathematical model that is using combination of one-dimensional and two-dimensional mathematical modeling approach. The comparison of these results with the results of bachelor thesis Hydraulic study of water divider on the river Úpa in Ratibořice that is using SMS software with modul FESWMS based on two-dimensional mathematical modeling is also part of this thesis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHydraulika otevřených koryt,jednorozměrné a dvourozměrné matematické modelování proudění vody,HEC-RAS River Analysis System,neustálené proudění,rozdělovací objekt,vodní nádrž,Manningův součinitel drsnosticze
dc.subjectRiver hydraulics,one-dimensional and two-dimensional mathematical modeling of water flow,HEC-RAS River Analysis System,unsteady flow,water divider,reservoir,Manning´s roughness coefficienteng
dc.titleHydraulická studie rozdělovacího objektu na Úpě v Ratibořicíchcze
dc.titleHydraulic study of water divider on the river Úpa in Ratibořiceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMachek Lukáš
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrauliky a hydrologiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record