Show simple item record

Assessing the financial health of the municipalitydc.contributor.advisorMacháček Jiří
dc.contributor.authorKrál Matěj
dc.date.accessioned2018-01-25T21:40:02Z
dc.date.available2018-01-25T21:40:02Z
dc.date.issued2018-01-18
dc.identifierKOS-695600320605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74089
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tématem finančního zdraví obce, které zkoumá analýzou jejího rozpočtového hospodaření, zadluženosti a likvidity. Pro všechny tři oblasti je možné použít široké spektrum analýz, které napomohou k posouzení komplexní finančně-hospodářské situace obce. Teoretická část obsahuje základní údaje o územní samosprávě, chodu obce a teoretický základ k posouzení finančního zdraví. Praktická část navazuje vytvořením soustavy ukazatelů hodnotících finanční zdraví obce a analýzou komplexní hospodářské situace obce Třebotov. Cíl diplomové práce spočívá ve vyhodnocení finančně-hospodářské situace obce Třebotov ve sledovaném období 2010-2016 a navržení vhodných doporučení vedoucích ke zlepšení jeho hospodářské kondice.cze
dc.description.abstractDiploma thesis is focused on a topic of municipality financial health, which is exam- ined by analysis of budgetary management, indebtedness and liquidity. All three ar- eas can be examined and judged by many analysis that help to assess complex fi- nancial-economical situation of the municipality. The theoretical part contains basic information about territorial self-government, functioning of the municipality and theoretical base of assessing of the financial health. The practical part continues by creating of a system of indicators evaluating the financial health and by analysis of complex economical situation of Třebotov. The aim of the diploma thesis is to evalu- ate financial-economical situation of the municipality in monitored period 2010-2016 and to suggest appropriate recommendations that leads to improving of financial condition of the chosen municipality.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFinanční zdraví,obec,ukazatele,příjmy,výdaje,rozpočet,analýza,hospodaření,za- dluženost,likviditFinanční zdraví,likviditacze
dc.subjectFinancial health,municipality,indicators,revenues,expenditures,budget,analysis,economy,indebtedness,liquidityeng
dc.titleHodnocení finančního zdraví obcecze
dc.titleAssessing the financial health of the municipalityeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠůrová Jitka
theses.degree.disciplineŘízení regionálních projektůcze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record