Show simple item record

Mechanical properties of auxetic structures assessed using numerical simulations

dc.contributor.advisorKoudelka Petr
dc.contributor.authorNeuhäuserová Michaela
dc.date.accessioned2018-01-25T21:39:35Z
dc.date.available2018-01-25T21:39:35Z
dc.date.issued2017-11-30
dc.identifierKOS-695600227605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74074
dc.description.abstractPředkládaná práce se zabývá numerickou analýzou kvazi-statické tlakové mechanické odezvy auxetické struktury s elementární buňkou tvaru reentrantního tetrakaidekaedru v závislosti na vybraných geometrických parametrech struktury. Numerická analýza je prováděna metodou konečných prvků v programu Ansys. K jejímu provedení byla vytvořena sada parametrických nástrojů, které umožňují automatizované provedení virtuálních tlakových experimentů. Analyzovány jsou struktury vycházející ze dvou základních geometrických modelů elementárních buněk - nosníkové a její facetové modifikace. Inverzně jsou simulacemi zjišťovány zejména Youngův modul pružnosti, průběh Poissonovy funkce a hustota deformační energie. Tyto charakteristiky jsou dále vyhodnocovány vzhledem ke geometrii jednotkové buňky určené především reentrantním úhlem a její relativní hustotou. Prezentovány jsou výsledky simulací pro tlakově-deformační chování jak jednotkové buňky samotné, tak výsledky deformační odezvy periodické struktury o velikosti numericky určeného reprezentativního elementu objemcze
dc.description.abstractThe thesis is focused on a numerical analysis of mechanical behaviour of auxetic structures with reentrant tetrakaidecahedral unit cell subjected to uni-axial quasi-static compression. The mechanical behavior is evaluated with respect to selected geometrical parameters of the unit cell. Finite element method is used for the numerical analysis of the problem. A set of fully parametric tools has been developed in Ansys software, which enabled automatic execution and evaluation of virtual experiments. The analysed structures are based on two different basic unit cell models - beams and its faceted modification. From results of the simulations Young´s modulus, the evolution of Poisson´s function and the deformation energy density are inversely estimated. The relation between these characteristics and geometry of the unit cell, particularly the re-entrant angle and the relative density, is evaluated. Results of the inverse numerical simulations for the unit cell and representative volume element of its three-dimensional periodic assembly are presented.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectmetoda konečných prvků,reentrantní tetrakaidekaedr,jednoosý tlak,kvazi-statické zatěžování,auxetické strukturycze
dc.subjectauxetic structures,finite element method,re-entrant tetrakaidecahedron,uni-axial compression,quasi-static loadingeng
dc.titleMechanické vlastnosti auxetických struktur určené numerickými simulacemicze
dc.titleMechanical properties of auxetic structures assessed using numerical simulationseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-01-22
dc.contributor.refereeFischer Cyril
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav mechaniky a materiálůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record