Show simple item record

Application of Quality Methods for The Modification of Driver Assistance Systemsdc.contributor.advisorMachan Jaroslav
dc.contributor.authorToman Přemysl
dc.date.accessioned2018-01-25T21:39:28Z
dc.date.available2018-01-25T21:39:28Z
dc.date.issued2017-11-30
dc.identifierKOS-695600226005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74071
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje asistenčním systémům řidiče a metodám kvality užívaným ve fázi vývoje výrobku. Cílem práce je posouzení asistenčních systémů pomocí aplikace metod kvality a to z pohledu vlivu na dopravní bezpečnost, preference a zkušeností uživatelů. Práce dále analyzuje problematicky vnímané situace řidiči starší generace tzv. Best Agers a provádí detailní praktické ověření jednoho vybraného asistenčního systému. V závěru práce jsou navrženy modifikace zkoumaného systému zohledňující zjištěné požadavky zákazníků.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on driver assistance systems and quality methods used in the process of the product development. The goal of the thesis is the evaluation of driver assistance systems by application of quality methods from the traffic safety influence, drivers preferences and experience point of view. Following step of the thesis is analysis of the dangerously percieved situations of Best Agers drivers and selection of system for the detail practical evaluation. The final step of the thesis is to define proposals for system modification that take customer requirements into account.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAsistenční systémy řidiče,autonomní vozidlo,Best Agers,dotazník,metody kvality,modifikace,automatické parkování,QFDcze
dc.subjectDriver assistance systems,autnomous vehicle,Best Agers,questionaire,quality methods,modifications,Automated parking,QFDeng
dc.titleAplikace metod kvality při vývoji modifikací asistenčních systémů řidičecze
dc.titleApplication of Quality Methods for The Modification of Driver Assistance Systemseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-01-22
dc.contributor.refereeVotruba Zdeněk
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních prostředkůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record