Show simple item record

Development Possibilities for Integrated Transport System in Zlín Region

dc.contributor.advisorNovotný Ivo
dc.contributor.authorBlažek Petr
dc.date.accessioned2018-01-25T21:39:21Z
dc.date.available2018-01-25T21:39:21Z
dc.date.issued2017-11-30
dc.identifierKOS-695600222705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74063
dc.description.abstractCílem této práce je navrhnout, jakým způsobem by se mohl rozvíjet integrovaný dopravní systém ve Zlínském kraji. Práce popisuje a analyzuje současný stav veřejné dopravy v oblasti, určuje metody, kterými lze systém optimalizovat a pracuje s vlastním přepravním průzkumem. Na základě zjištěných skutečností a za použití popsaných metod je pak navrženo nové linkové vedení doplněné schématy. Z popisu používaných tarifů ve veřejné dopravě a analýzy současných tarifů dopravců v kraji je navržen také nový tarif pro systém.cze
dc.description.abstractThis master thesis's goal is to make a proposal of the further development of the integrated transportation system in the region of Zlín. It analyses the current state of public transportation, sets the methods of system optimalisation and uses the own transport research. Based on discovered facts while using described methods, the new bus and train lines are proposed. Proposal is completed with a map. After the description of the different kinds of tariff systems used in the public transportation and the analysis of currently used tariffs, the new tariff system is proposedeng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectintegrovaný dopravní systém,veřejná doprava,Zlíncze
dc.subjectintegrated transport system,public transportation,Zlineng
dc.titleMožnosti rozvoje integrovaného dopravního systému na Zlínskucze
dc.titleDevelopment Possibilities for Integrated Transport System in Zlín Regioneng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-01-23
dc.contributor.refereeChmela Petr
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record