Show simple item record

Amphitheater

dc.contributor.advisorKuklíková Anna
dc.contributor.authorDobeš Radim
dc.date.accessioned2018-01-25T21:37:46Z
dc.date.available2018-01-25T21:37:46Z
dc.date.issued2018-01-07
dc.identifierKOS-695599889805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74006
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá projektem venkovního zastřešení amfiteátru a zázemí divadelní scény. Předmětem této práce je návrh nosné konstrukce zastřešení amfiteátru na bázi dřeva. Dále zahrnuje dílčí části profesí, v souladu se specifikací zadání. Podkladem pro tuto práci byl amfiteátr v polské Bytomi. Autorem architektonického návrhu je Łukasz Pluta, mgr inż. arch., autorem konstrukčního a statického návrhu stavby je Ing. Zbyněk Šrůtek. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt se zastřešením hlavní scény a přiléhající budovy, kde je umístěno zázemí divadelní scény. Tvar střechy je inspirován "šátkem vlajícím ve větru". Nosná konstrukce zastřešení je řešena pomocí lepeného lamelového dřeva nad hlavní scénou a dřevěnými příhradovými nosníky s prolisovanými trny nad objektem zázemí divadelní scény. Dále byl proveden předběžný návrh základů, včetně mikropilot a betonových opěrných stěn. Konstrukce stěn v části zázemí divadelní scény je řešena systémem two by four z rostlého dřeva. Součástí je také výkresová dokumentace stavebně architektonického řešení, především odvodnění střechy, výpočet odvětrání dvouplášťové střešní konstrukce a výkresová dokumentace nosné konstrukce včetně vybraných detailů. Pro navržené skladby střešního a stěnového pláště byl zpracován tepelně-technický posudek.cze
dc.description.abstractThis master thesis deals with a project of designing an outdoor roofing of an amphitheater and theater scene facilities. The subject of this thesis is the design of a supporting structure of the wood-based amphitheater roofing. Additionally, it includes component parts of professions in accordance with the assignment specifications. This thesis was based on the amphitheater in Bytomi, Poland. Author of its architectural design is Mgr. Ing. Arch. Łukasz Pluta. Ing. Zbyněk Šrůtek is the author of its constructional and statical design. The construction is a single-story non-cellar building with a roofing of the main stage and the adjoining building with the theater scene facilities. The shape of the roof was inspired by "a scarf waving in the wind". The supporting structure of the roof is made of glued laminated timber over the main stage and of timber trusses structures above the facilities. In addition, a preliminary design of the foundations was carried out, including the micropiles and the concrete retaining walls. Two-by-four timber system is used for the construction of the facilities walls. This thesis also includes the design documentation of the constructional-architectural solution, especially roof drainage, calculation of the double-skinned roof ventilation and design documentation of the load-bearing construction including selected details. A thermal-technical report was created for the proposed roof and wall cladding design.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectAmfiteátr,lepené lamelové dřevo,zakřivený vazníkcze
dc.subjectAn amphitheathre,glued laminated timber,curved beameng
dc.titleAmfiteátrcze
dc.titleAmphitheatereng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeJirka Ondřej
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record