Show simple item record

Design of hybrid electric gearbox (metal/composite)dc.contributor.advisorRůžička Milan
dc.contributor.authorŠedivý Ondřej
dc.date.accessioned2018-01-25T21:37:29Z
dc.date.available2018-01-25T21:37:29Z
dc.date.issued2018-01-17
dc.identifierKOS-695599840905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73996
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá navržením hybridního (kov/kompozit) horního víka převodovky elektromobilu. Nejprve jsou představeny nejvhodnější materiály pro výrobu víka a výrobní metody. V dalším jsou řešena napětí, posuvy a tuhosti stávající duralové skříně. Následně je navržena a analyzována hybridní verze, kdy je cílem dosáhnout vyšší nebo ekvivalentní tuhosti a nižší hmotnosti. Podmínkou návrhu byla vyrobitelnost metodou kontaktní laminace. Výsledné hybridní víko splňuje cíl snížení hmotnosti, a to o 24,9 %. Pro větší zvýšení tuhosti bude muset být použita další výrobní metoda, kterou je navíjení. Dosáhnout zvýšení tuhosti a splnit podmínku výrobní metody se ukázalo být jako nereálné. Dosažené posuvy středů ložisek hybridní verze bez výztuh jsou 2,88x až 4,78 nižší než pro duralovou verzi (s výztuhou 2,65x až 4,3x nižší). Ačkoli jsou výsledné tuhosti nižší, správnou funkci převodovky nemusí ovlivnit. Výsledky této práce umožňují přejít k další optimalizaci hmotnosti nebo návrhu víka vyrobitelného metodou navíjení.cze
dc.description.abstractThis master thesis is focused on the design of hybrid (metal/composite) housing of the gearbox for an electric car. First the most suitable materials for the manufacturing of the housing are introduced, along with suitable manufacturing methods. Following the stresses, deformations and stiffness of the current duralumin gearbox case are considered. Following, the hybrid version is designed and analysed. The goal for the hybrid version is to gain a housing with lower weight and higher or equivalent stiffness. The housing must be manufacturable using the hand lamination method. The newly designed housing has met demands of lower weight of 24,9 %. However, in order to reach a higher stiffness it would be necessary to use a winding method. In conclusion, it was shown that to reach a higher stiffness was unreachable while meeting the demand of the assigned manufacturing method. The displacements of the midpoints of the bearings are 2,88x to 4,78x lower than for a duralumin version (with a bracing 2,65 to 4,3x lower). Although the results show that the final stiffness is lower, this may not necessarily impair the proper functioning of the gearbox. The findings presented in this thesis can be used for further weight optimization or design of a housing manufacturable by a winding method.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkompozitní materiál,skříň převodovky,MKP,deformace,napětí,tuhost,výztuha,úspora hmotnosticze
dc.subjectcomposite material,gearbox housing,FEM,deformation,stress,stiffness,bracing,weight savingeng
dc.titleNávrh hybridní skříně převodovky elektromobilu (kov/kompozit)cze
dc.titleDesign of hybrid electric gearbox (metal/composite)eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeUher Ondřej
theses.degree.disciplineAplikovaná mechanikacze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record