Show simple item record

Survey and example of trusted platform (TPM)

dc.contributor.advisorBuček Jiří
dc.contributor.authorHoloubková Andrea
dc.date.accessioned2018-01-25T21:34:45Z
dc.date.available2018-01-25T21:34:45Z
dc.date.issued2018-01-14
dc.identifierKOS-593779848705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73900
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na průzkum řešení pro realizaci důvěryhodné platformy. Podrobnější popis je věnován standardům organizací Trusted Computing Group (TCG) a GlobalPlatform. Jedná se o bezpečnostní čip Trusted Platform Module (TPM) a integrovanou bezpečnou zónou procesoru nazývanou Trusted Execution Environment (TEE). Součástí řešení bakalářské práce je také praktická ukázka použití čipu TPM na běžném počítači pod operačním systémem Linux. Praktická část se věnuje šifrování externího média (USB disku) a uložení klíče do TPM.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on survey of solutions to implement a trusted platform. A more detailed description is devoted to the standards of Trusted Computing Group (TCG) and GlobalPlatform organizations. It concerns a Trusted Platform Module (TPM) security chip and an integrated secure processor zone called Trusted Execution Environment (TEE). Part of the bachelor thesis is also a practical demonstration of using a TPM chip on a regular PC computer under the Linux operating system. Practical part is devoted to encryption of external media (USB disk) and storing the key in the TPM.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectTrusted Computing,Trusted Platform,Trusted Platform Module,Trusted Execution Environment,šifrování disku,bezpečnostcze
dc.subjectTrusted Computing,Trusted Platform,Trusted Platform Module,Trusted Execution Environment,disk encryption,securityeng
dc.titleRešerše a ukázka zabezpečení platformy (TPM)cze
dc.titleSurvey and example of trusted platform (TPM)eng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeZahradnický Tomáš
theses.degree.disciplineInformační technologiecze
theses.degree.grantorkatedra počítačových systémůcze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record