Show simple item record

Application for English language education

dc.contributor.advisorBalík Miroslav
dc.contributor.authorPřibyl Michal
dc.date.accessioned2018-01-25T21:33:20Z
dc.date.available2018-01-25T21:33:20Z
dc.date.issued2018-01-08
dc.identifierKOS-587865206205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73841
dc.description.abstractVýsledkem této práce bude aplikace, která podpoří výuku anglického jazyka. Aplikace zjednoduší učení se cizího jazyka tím, že se uživatelé budou moci učit jeho různé oblasti, jako je slovní zásoba, výslovnost a poslech na jednom místě. V práci je nejprve popsána analýza, kde se analyzovaly konkurenční aplikace. Poté se z cílů a analýzy konkurenčních aplikací vytvořily funkční a nefunkční požadavky. Další část práce je složena z návrhu, kde jsou popsány hlavní komponenty aplikace, její architektura a uživatelské rozhraní. Dále pak jsou v návrhu popsány případy užití, které jsou vytvořeny z funkčních požadavků. V dalších částech je pak popsaná impementace a testování aplikace.cze
dc.description.abstractThe end result of this work will be an application, which supports learning in the English language. The application will make the learning of foreign language easier by allowing users to learn different areas of the language, like vocabulary, pronunciation and listening in one place. This work first describes analysis, where competitors are analysed. Functional and Non-functional requirements were created from this analysis. Next part of application consists of design, where main components, architecture and user interface are described. The design also describes use cases, which are created from functional requirements. In remaining parts, implementation and testing are described.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectvoice recognition,android,výuka jazyka,mobilní aplikacecze
dc.subjectvoice recognition,android,language learning,mobile applicationeng
dc.titleAplikace pro podporu výuky angličtinycze
dc.titleApplication for English language educationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeTrlifajová Kateřina
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record