Show simple item record

Network Application in the P4 Language

dc.contributor.advisorBenáček Pavel
dc.contributor.authorČtrnáctý Martin
dc.date.accessioned2018-01-25T21:33:03Z
dc.date.available2018-01-25T21:33:03Z
dc.date.issued2018-01-08
dc.identifierKOS-587865155405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73829
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá možnostmi vyvažování zátěže za použití jazyka P4, který využívá principů softwarově definovaných sítí. Práce nejprve analyzuje dostupné algoritmy pro vyvažování zátěže, možnosti jazyka P4 a strukturu dat v druhé až čtvrté vrstvě síťového modelu ISO/OSI. Následně je navržený algoritmus implementován v jazyce P4 a jsou vytvořeny řídicí programy. Dále je testována funkčnost a výkonnost P4 aplikace v běhovém prostředí pro P4 programy. Závěrem je provedena diskuze o portaci P4 aplikace na kartu 100 Gb/s COMBO.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis addresses different ways of load balancing using P4 language, which is based on principles of Software-Defined Networks. The work provides an analysis of available load-balancing algorithms, P4 language options and data structure from the second to the fourth layer of the ISO/OSI network model. Subsequently, the proposed algorithm is implemented in P4 language together with control programs. It also provides tests of functionality and performance in the P4 environment. Finally, there is a discussion about porting the application to a 100 Gb/s COMBO card.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectvyvažování zátěže,jazyk P4,softwarově definované sítěcze
dc.subjectload balancing,P4 language,Software-Defined Networkingeng
dc.titleSíťová aplikace v jazyce P4cze
dc.titleNetwork Application in the P4 Languageeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeČejka Tomáš
theses.degree.disciplineInformační technologiecze
theses.degree.grantorkatedra počítačových systémůcze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record