Show simple item record

The wage policy of the company

dc.contributor.advisorToth Daniel
dc.contributor.authorKozlík David
dc.date.accessioned2017-11-09T10:54:54Z
dc.date.available2017-11-09T10:54:54Z
dc.date.issued2017-08-22
dc.identifierKOS-831089131505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73474
dc.description.abstractTato práce se zabývá mzdovou politikou podniku konkrétního podniku. V teoretické části je na základě literatury jsou vypracovány koncepty, které slouží jako podklad pro tvorbu vlastní analýzy. V praktické části je provedení popisu reálné mzdové politiky podniku, kde po sběru dat a použití statistických vzorců navrhnuta různá doporučení na případnou změnu v mzdové politice podniku.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the wage policy of a particular enterprise. In the theoretical part, on the basis of literature, concepts are developed which serve as a basis for creating own analysis. The practical part is to describe the real wage policy of the company, where after the data collection and the use of the statistical formulas various recommendations for a possible change in the wage policy of the company have been proposed.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMzda,mzdová politika,hodnocení pracovníků,mzdové formycze
dc.subjectwage,wage schedule,job evaluation,earnings politicseng
dc.titleMzdová politika podnikucze
dc.titleThe wage policy of the companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-09-18
dc.contributor.refereeŠikýř Martin
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record