Show simple item record

Research of in-cylinder flow for the case of automotive 4-cylinder SI engine.



dc.contributor.advisorVítek Oldřich
dc.contributor.authorValský Jonáš
dc.date.accessioned2017-11-09T10:52:35Z
dc.date.available2017-11-09T10:52:35Z
dc.date.issued2017-07-11
dc.identifierKOS-695600119405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73375
dc.description.abstractPráce pojednává o problematice náplně válce, o jejích základních pohybech, průtokových a vírových vlastnostech sacích kanálů a o samotných vírových číslech. Dále je v práci zpracována simulace statické profukovací zkoušky včetně detailního popisu postupu práce s programem AVL FIRE i následného vyhodnocení vírových čísel. Dále se práce zabývá dynamickými simulacemi, vlivem konstrukčních úprav spalovacího prostoru a tvaru koruny pístu na proudové pole, vírová čísla a Turbulentní kinetickou energii. Poslední část práce pojednává o výsledcích z 0D a 3D přístupů a o jejich vzájemném porovnání.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with problematics of in-cylinder flow, flow and vortex properties of intake channels and vortex numbers itself. In following part the thesis presents simulations of steady flow benchmark including detailed description of work procedure in software AVL FIRE and following evaluation of vortex numbers. In following chapter the thesis deals with dynamic simulations and with influence of geometric modifications of combustion chamber and piston crown on flow field, vortex numbers and Turbulence Kinetic Energy. In last section thesis presents a comparison of results between 0D and 3D approaches.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPrůtokový součinitel,Tumble Ratio,Swirl Ratio,Turbulentní kinetická energie,CFD,model turbulencecze
dc.subjectFlow Coefficient,Tumble Ratio,Swirl Ratio,Turbulence Kinetic Energy,CFD,Turbulence Modeleng
dc.titleVýzkum proudění směsi ve spalovacím prostoru vozidlového čtyřválcového zážehového motoru.cze
dc.titleResearch of in-cylinder flow for the case of automotive 4-cylinder SI engine.eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-09-05
dc.contributor.refereeLempera Aleš
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item





This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record