Show simple item record

The rationalization machine bad casting from grey iron

dc.contributor.advisorHerman Aleš
dc.contributor.authorJirutka Jaroslav
dc.date.accessioned2017-11-09T10:51:34Z
dc.date.available2017-11-09T10:51:34Z
dc.date.issued2017-07-20
dc.identifierKOS-695600110705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73332
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá v úvodní části nejčastějšími vadami v litině s lupínkovým grafitem. V další kapitole se věnuje rozdělení litin s lupínkovým grafitem, vliv prvků na slitinu a její mechanické vlastnosti. Dále podává přehled o nejpoužívanějších simulačních softwarech v současné době v oblasti slévárenství. V praktické části se podrobně zabývá racionalizací odlitku lože obráběcího stroje z litiny s lupínkovým grafitem. Na odlitku se vyskytly vady neslučitelné s předávkou zákazníkovi. Cílem této práce je provést počáteční analýzu pomocí numerické simulace, navrhnout optimální technologickou variantu a ověřit ji opět pomocí numerické simulace.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the most frequent defects in cast iron with flake graphite. In the next chapter is focused on the casting of cast iron with flake graphite, the influence of the elements on the alloy and its mechanical properties. It also provides an overview of the most used simulation software currently in the field of foundry. The practical part deals with the rationalization of the casting of the casting machine of cast iron with flake graphite. There were defects incompatible with the overdose on the customer. The aim of this work is to perform an initial analysis using numerical simulation, to design an optimal technological variant and to verify it again using numerical simulation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectsimulace,litina s lupínkovým grafitem,LLG,lože,soustruh,odlitek,slévárenstvícze
dc.subjectsimulation,gray cast iron,flake graphite,machine bed casting,lathe,foundry industryeng
dc.titleRacionalizace odlitku lože obráběcího stroje z LLGcze
dc.titleThe rationalization machine bad casting from grey ironeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-09-04
dc.contributor.refereeMores Antonín
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record