Show simple item record

Energy demands of the electric bus drivedc.contributor.advisorMorkus Josef
dc.contributor.authorBalashov Alexandr
dc.date.accessioned2017-11-09T10:50:55Z
dc.date.available2017-11-09T10:50:55Z
dc.date.issued2017-07-11
dc.identifierKOS-695600106105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73304
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je stanovení energetické náročností jízdy elektrobusu SOR EBN 11 na lince 213. Na základě měření byla stanovena topografie trasy a průběh rychlosti jízdy elektrobusu, následné trasa byla rozdělena na úseky s konstantními parametry. V dalším kroku bylo provedeno měření zatížení autobusu v závislosti na obsazenosti vozidla. Změřené a vypočítané hodnoty byly použity pro výpočet odporu a energie na kolech pro každý jednotlivý úsek. Dále součásti práce je výpočet jednotlivých účinností pro každou fázi jízdy a vypočet celkové spotřebované energie elektrobusem pro celou trasu. Ve finálním kroku je provedeno porovnání vypočtených hodnot s hodnotami Dopravního podniku hl. m. Prahy.cze
dc.description.abstractThe purpose of this master's thesis is to determine energy demand of an electric bus SOR EBN 11 on the route 213. On the grounds of measurement was defined route's topography and the speed changes of the electric bus, afterwards the route was divided into sections with constant parameters. Further was to measure burden of the electric bus depending on the bus occupancy. Gauged and calculated numbers were used for calculation of resistance and energy on the wheels for every determined section. Next part of the master's thesis is computation of efficiency for every phase of ride and total consumed energy of the electric bus for the whole route. As the conclusion is drawn a comparison between calculated numbers and numbers of "Dopravní podnik hl. m. Prahy".eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectelektrobus,energetická náročnost jízdy,SOR EBN 11,topografie trasy,průběh rychlosti jízdy,jizdní odpory,účinností,celková spotřebovaná energiecze
dc.subjectelectric bus,energy demand,route's topography,the speed changes,drives resistance,efficiency,total consumed energy,SOR EBN 11eng
dc.titleEnergetická náročnost jízdy elektrobusucze
dc.titleEnergy demands of the electric bus driveeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-09-13
dc.contributor.refereeBarchánek Jan
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record